TNN ‘ป่วยโรคหน้าร้อน’ ฮีทสโตรก - ท้องเสีย ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

TNN

สังคม

‘ป่วยโรคหน้าร้อน’ ฮีทสโตรก - ท้องเสีย ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

‘ป่วยโรคหน้าร้อน’ ฮีทสโตรก - ท้องเสีย ลูกจ้างใช้สิทธิประกันสังคมได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกันสังคมเผย ‘ป่วยโรคหน้าร้อน’ ฮีทสโตรก - ท้องเสีย ลูกจ้างผู้ประกันตนใช้สิทธิประกันสังคมได้ทันที ไม่เสียค่าใช้จ่าย

จากสภาพอากาศที่ร้อนมากกว่า 40 องศาฯ ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมออกมาเตือนโรคร้ายที่มากับหน้าร้อน คือ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคอหิวาตกโรค และโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ  


ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นโรคจากการรับประทานอาหาร และน้ำดื่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมจึงขอแนะนำให้ท่านดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และควรดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ 


สำหรับอีกโรค คือ โรคลมแดด หรือฮีทสโตรก ภัยร้ายที่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตของลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่ทำงานกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ เป็นเวลานานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาการเบื้องต้นที่สังเกตได้คือ อ่อนเพลียเมื่อยล้า ปวดศีรษะ หน้ามืด ตัวร้อนจัด รูขุมขนปิด เหงื่อไม่ออก ตัวสั่น หายใจเร็ว กล้ามเนื้อเป็นตะคริว บางรายอาจมีอาการชักกระตุก และหมดสติ หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบหลบเข้าที่ร่ม ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว หรือวางถุงน้ำแข็งที่คอ รักแร้ และขาหนีบ แล้วรีบให้คนรอบข้างนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว


หากเกิดเจ็บป่วยสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเลือกไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด 


หลังจากนั้น ญาติ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องรีบแจ้งให้โรงพยาบาลตามสิทธิ ทราบโดยด่วน เพื่อรับตัวไปรักษาต่อและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลโดยจะนับตั้งแต่เวลาที่โรงพยาบาลได้รับแจ้งไปจนสิ้นสุดการรักษา ส่วนค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนการแจ้งนั้น สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ภายใน 72 ชั่วโมงแรก ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนด 


ผู้ประกันตนที่สำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อนสามารถเบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคมได้ โดยนำหลักฐาน แบบยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรก ที่มีชื่อ – เลขที่บัญชี ของผู้ประกันตน ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมได้กำชับหน่วยงานและสถานพยาบาลในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ให้คำแนะนำสิทธิประโยชน์ พร้อมดูแลผู้ประกันตนเต็มที่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศที่ท่านสะดวก หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง


นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคม ยังเปิดเผยอีกว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงนามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2567 ในประกาศราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567


ใช้บังคับรวมถึงลูกจ้าง ที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานก่อนวันที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับและยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ


สาระสำคัญ คือ ปรับเพิ่มวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 จากเดิม 50,000 บาท เป็น 65,000 บาท กรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยบาดเจ็บอย่างรุนแรงของศีรษะ ที่ค่ารักษาพยาบาลจ่ายไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นเพิ่มขึ้นอีกจากเดิม 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และช่วยให้ลูกจ้างเข้าถึงสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึง


ภาพจาก: AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง