TNN รู้จัก ‘หน่วยเฉพาะกิจราชมนู’ แนวหน้า รักษาความปลอดภัยชายแดนไทย-เมียนมา

TNN

สังคม

รู้จัก ‘หน่วยเฉพาะกิจราชมนู’ แนวหน้า รักษาความปลอดภัยชายแดนไทย-เมียนมา

รู้จัก ‘หน่วยเฉพาะกิจราชมนู’ แนวหน้า รักษาความปลอดภัยชายแดนไทย-เมียนมา

หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กำลังสคัญดูแลชายแดนตาก ป้องกันภัยจากสู้รบเมียนมา

หน่วยเฉพาะกิจราชมนู หรือ ฉก.ราชมนู เป็นหน่วยทหารที่ตั้งขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา โดยเฉพาะในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ได้แก่ อำเภอแม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด และท่าสองยาง


ภารกิจหลักของ ฉก.ราชมนู ประกอบด้วย การป้องกันและรักษาอธิปไตยไทย การเฝ้าระวังเหตุการณ์ชายแดน การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันการลักลอบเข้าเมือง การปราบปรามการค้าอาวุธ ยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่


ผลงานที่สำคัญของ ฉก.ราชมนู ได้แก่ การจับกุมผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ยึดอาวุธ ยาเสพติด และสินค้าผิดกฎหมาย รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย


ปัจจุบัน ฉก.ราชมนู มีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงนี้ที่มีการสู้รบภายในประเทศเมียนมา 


การสู้รบในเมียนมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นที่ชายแดนของไทย โดยเฉพาะบริเวณ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตากที่ ฉก.ราชมนู รับผิดชอบดูแล ได้แก่ แม่สอด พบพระ อุ้มผาง แม่ระมาด และท่าสองยาง การสู้รบอาจนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์ การพลัดถิ่นของผู้อพยพ รวมถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ


ด้วยเหตุนี้ ฉก.ราชมนู จึงต้องเพิ่มระดับการเฝ้าระวังและดำเนินการป้องกันอย่างเข้มงวดในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าหน้าที่ทหารได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานความมั่นคงและราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อติดตามสถานการณ์ วางแผนรับมือ และเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน


นอกจากนี้ ยังมีการจัดกำลังพลเฝ้าระวังตามจุดต่างๆ ตลอดแนวชายแดน เพื่อป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายของกลุ่มกบฏหรือผู้ก่อการร้าย รวมถึงการลักลอบขนอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน มาตรการเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ พร้อมทั้งรักษาความมั่นคงและเอกราชของประเทศไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง