TNN ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 22 เมษายน 2567 เกินค่ามาตรฐานมากถึง 51 จังหวัด ภาคเหนือมากสุด

TNN

สังคม

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 22 เมษายน 2567 เกินค่ามาตรฐานมากถึง 51 จังหวัด ภาคเหนือมากสุด

ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 22 เมษายน 2567 เกินค่ามาตรฐานมากถึง 51 จังหวัด ภาคเหนือมากสุด

ภาพรวมปริมาณฝุ่น PM 2.5 ในประเทศวันนี้ 22 เมษายน 2567 พบเกินค่ามาตรฐาน 51 จังหวัด ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่

ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.ปทุมธานี กรุงเทพฯ  จ.นนทบุรี  จ.นครปฐม  จ.สมุทรสาคร  จ.สมุทรปราการ  จ.เชียงราย  จ.เชียงใหม่  จ.น่าน  จ.แม่ฮ่องสอน  จ.พะเยา  จ.ลำพูน  จ.ลำปาง  จ.แพร่  จ.อุตรดิตถ์  จ.สุโขทัย  จ.พิษณุโลก  จ.ตาก  จ.กำแพงเพชร  จ.พิจิตร  จ.เพชรบูรณ์  จ.นครสวรรค์  จ.อุทัยธานี  จ.ชัยนาท  จ.สิงห์บุรี  จ.ลพบุรี  จ.สระบุรี  จ.อ่างทอง  จ.สุพรรณบุรี  จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ราชบุรี  จ.สมุทรสงคราม  จ.เพชรบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  จ.นครนายก  จ.ปราจีนบุรี  จ.บึงกาฬ  จ.เลย  จ.อุดรธานี  จ.นครพนม  จ.หนองบัวลำภู  จ.สกลนคร  จ.มุกดาหาร  จ.ขอนแก่น  จ.กาฬสินธุ์  จ.ร้อยเอ็ด  จ.อำนาจเจริญ  จ.ชัยภูมิ  จ.ยโสธร  จ.อุบลราชธานี และ จ. นครราชสีมา 

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 39.8 - 81.1 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 26.4 - 86.0 มคก./ลบ.ม.
- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 35.2 - 59.7 มคก./ลบ.ม.
- ภาคตะวันออก เกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 18.8 - 39.1 มคก./ลบ.ม.
- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 14.2 - 25.4 มคก./ลบ.ม.
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 21.1 - 54.1 มคก./ลบ.ม.

คำแนะนำทางสุขภาพ


ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์


ฝุ่น PM 2.5 วันนี้ 22 เมษายน 2567 เกินค่ามาตรฐานมากถึง 51 จังหวัด ภาคเหนือมากสุด


ข้อมูลจาก ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวจ.เชียงใหม่

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง