TNN ยธ. ไกล่เกลี่ยหนี้สินสำเร็จ 9 หมื่นราย ลดค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 7 พันล้าน

TNN

สังคม

ยธ. ไกล่เกลี่ยหนี้สินสำเร็จ 9 หมื่นราย ลดค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 7 พันล้าน

ยธ. ไกล่เกลี่ยหนี้สินสำเร็จ 9 หมื่นราย ลดค่าใช้จ่ายดำเนินคดี 7 พันล้าน

กระทรวงยุติธรรม ไกล่เกลี่ยหนี้สินได้สำเร็จกว่า 9 หมื่นราย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ 7 พันล้าน สอดรับนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนรัฐบาล

วันนี้ (21 เม.ย. 67) น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เนื่องด้วยนโยบายของรัฐบาลโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ในการเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้กับประชาชนทุกกลุ่มทั้งภาคเกษตร ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ซึ่งปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังที่อยู่กับสังคมไทยมายาวนานทั้งปัญหาหนี้นอกระบบและในระบบ โดยการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบของรัฐบาลครั้งนี้ได้มีการกำหนดแนวทางในการดำเนินการอย่างชัดเจนและเป็นการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้เป็นไปอย่างยั่งยืน และไม่กลับมาเป็นหนี้ซ้ำอีก โดยล่าสุด พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เปิดโครงการมหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดขอนแก่น
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาหนี้เป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน และเป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลต้องเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาหนี้ที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนี้เช่าซื้อรถยนต์ หนี้สินข้าราชการ หนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดี หรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญา ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และรู้สิทธิตามกฎหมาย เข้าถึงความยุติธรรม รวมถึงสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการวางแผน และสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน 
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่าโครงการมหกรรมแก้หนี้ของรัฐบาลจะทำให้ลูกหนี้ นอกจากจะไม่ถูกฟ้องคดี ไม่ถูกยึดทรัพย์ ไม่ถูกขายทอดตลาด แล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษ ส่วนลดจบหนี้ ส่วนลดดอกเบี้ย ลดค่างวดและขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ ซึ่งภายในงานมีการให้บริการต่าง ๆ มายมาย เช่น การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และการสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับ การวางแผน และสร้างวินัยทางการเงิน การจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหรือการเงินและการให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษา
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังระบุอีกว่าจากข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม ที่ได้เดินหน้าจัดงาน ‘มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม’ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากสถาบันการเงิน สามารถ ไกล่เกลี่ยได้สำเร็จ 94,328 ราย ทุนทรัพย์รวมทั้งสิ้น 23,529,021 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีได้ 7,024,339,460บาท 


ข้อมูลการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง สำเร็จ 49,935 ราย ทุนทรัพย์ 7,078,978,618 บาท ลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน 6,419,844,288 บาท ลดต้นทุนภาครัฐได้ถึง 3,677,376บาท และข้อมูลการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษา สำเร็จ 44,393 ราย ทุนทรัพย์ 16,450,422,403บาท ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 604,495,172 บาท


ข้อมูลจาก: ทำเนียบรัฐบาล 

ภาพจาก: Getty Images 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง