TNN สทนช. เร่งรับมือภัยแล้ง 4 เขื่อนหลักน้ำน้อย ทั่วประเทศเหลือน้ำใช้ 38%

TNN

สังคม

สทนช. เร่งรับมือภัยแล้ง 4 เขื่อนหลักน้ำน้อย ทั่วประเทศเหลือน้ำใช้ 38%

สทนช. เร่งรับมือภัยแล้ง 4 เขื่อนหลักน้ำน้อย ทั่วประเทศเหลือน้ำใช้ 38%

สทนช. เร่งรับมือวิกฤตภัยแล้งเฝ้าระวัง 4 เขื่อนหลักปริมาณน้ำน้อย ทั่วประเทศเหลือน้ำใช้แค่ 38%

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ  ขณะนี้ มีปริมาณน้ำรวมทั้งประเทศ เหลืออยู่ประมาณ 46,027 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 56  น้อยกว่า ปี 2566 ประมาณ 2,232 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาณน้ำใช้การเหลือเพียง 21,846 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 38  ส่งผลให้ต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย ซึ่งจากการประเมินสถานการณ์แหล่งน้ำ พบว่า ตอนนี้มี 4 เขื่อนหลัก ที่อยู่ในสถานะต้องเฝ้าระวังน้ำน้อย  คือ ภาคเหนือ เขื่อนสิริกิติ์ , ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนจุฬาภรณ์ , ภาคกลาง เขื่อนกระเสียว , และ ภาคตะวันออก เขื่อนคลองสียัด


นายสมศักดิ์ บอกอีกว่า ขณะนี้ สทนช. ได้ขับเคลื่อนมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 เพราะตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน  - 12 เมษายน 2567 มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) แล้วจำนวน 4 จังหวัด 8 อำเภอ 23 ตำบล เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้บูรณาการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบปัญหาทั้งหมดแล้ว คือ ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อำเภอ 1 ตำบล ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี 3 อำเภอ 3 ตำบล และภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์  รวม 4 อำเภอ 19 ตำบล


นอกจากนี้ สทนช. ยังได้ติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ำ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค การเกษตร และคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะในหลายพื้นที่นอกเขตชลประทานที่มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2567 ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาแล้ว จำนวน 33 จังหวัด 65 อำเภอ 117 ตำบล รวมถึงยังได้แก้ปัญหาภัยแล้งจากสื่อออนไลน์ ที่มีการรายงานพบว่า จังหวัดกระบี่ เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ไม่มีฝนในพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้น้ำในคลองกระบี่ใหญ่ลดลง จนไม่เพียงพอต่อการสูบผลิตได้เหมือนเดิม โดยปัจจุบันได้แก้ปัญหาใช้น้ำจากแหล่งน้ำสำรองสระทับปริก มาเสริมแผนการจัดการแล้ว ซึ่งการเตรียมพร้อมรับมือภายใต้มาตรการรองรับฤดูแล้ง ยืนยันว่า สทนช.ได้เดินหน้าอย่างเต็มที่ โดยได้มีการลงพื้นที่เพิ่มเติม คือ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 เมษายน  และ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อวันที่ 19 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วนแล้ว


ภาพจากกฟผ.

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง