TNN ปิดฉากฤดูกาล! เต่ามะเฟืองรังสุดท้าย 64 ตัว ฟักตัวสำเร็จ ลงทะเล

TNN

สังคม

ปิดฉากฤดูกาล! เต่ามะเฟืองรังสุดท้าย 64 ตัว ฟักตัวสำเร็จ ลงทะเล

ปิดฉากฤดูกาล! เต่ามะเฟืองรังสุดท้าย 64 ตัว ฟักตัวสำเร็จ ลงทะเล

นับเป็นข่าวดี! เต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของปี ฟักออกมา 64 ตัว บนหาดท้ายเหมือง

วันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลาประมาณ 00.30 น. เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต ได้พบการยุบตัวของหลุมเพาะฟักเต่ามะเฟืองรังที่ 7 (รังที่ 15 ของฤดูกาล) ซึ่งเป็นการเพาะฟักตามธรรมชาติโดยไม่มีการย้ายไข่


ระหว่างเวลา 01.59-03.20 น. ลูกเต่ามะเฟืองได้เดินขึ้นจากหลุมจำนวน 30 ตัว จึงได้ทำการปล่อยลูกเต่าทั้งหมดกลับสู่ทะเล และเมื่อใกล้รุ่งสาง พบลูกเต่าขึ้นมาเพิ่มอีก 22 ตัว เนื่องจากกังวลว่าอาจมีผู้ล่าชายฝั่งจำนวนมาก จึงได้อนุบาลลูกเต่าไว้รอการปล่อย


ต่อมาในช่วงเย็นของวันเดียวกัน พบลูกเต่าขึ้นจากหลุมฟักเพิ่มอีก 1 ตัว และเมื่อทำการขุดตรวจสอบหลุมเพาะฟัก พบลูกเต่าแข็งแรงเพิ่มในหลุมอีก 11 ตัว สามารถปล่อยกลับสู่ทะเลได้ทั้งหมด รวมลูกเต่าที่ปล่อยในครั้งนี้ 64 ตัว


จากการตรวจสอบ พบไข่ไม่ได้รับการผสม 18 ฟอง ตายโคม 6 ตัว หยุดพัฒนา 6 ฟอง ตายแรกเกิด 4 ตัว และไข่ลม 33 ฟอง รวมไข่ทั้งหมด 131 ฟอง คิดเป็นอัตราการรอดจากหลุมเพาะฟัก 80% และอัตราการฟัก 94.12% โดยใช้ระยะเวลาในการเพาะฟักทั้งสิ้น 54 วัน


รังนี้ถือเป็นไข่เต่ามะเฟืองรังสุดท้ายของฤดูกาลที่หาดท้ายเหมือง ซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งเพาะพันธุ์เต่ามะเฟืองที่สำคัญของประเทศไทย โดยได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนอนุรักษ์เต่าทะเลและถิ่นอาศัยพังงาภูเก็ต

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง