TNN พฤษภาคม หยุดวันไหนบ้าง? วางแผนลางานให้คุ้ม มีวันหยุดยาว 3-6 วัน

TNN

สังคม

พฤษภาคม หยุดวันไหนบ้าง? วางแผนลางานให้คุ้ม มีวันหยุดยาว 3-6 วัน

 พฤษภาคม หยุดวันไหนบ้าง? วางแผนลางานให้คุ้ม มีวันหยุดยาว 3-6 วัน

วันหยุดเดือนพฤษภาคม 2567 เช็คปฏิทินวันหยุดยาว 6 วัน และวันหยุดธนาคาร วันสำคัญต่างๆ

เดือนพฤษภาคมถือเป็นหนึ่งในเดือนที่มีวันหยุดราชการและวันสำคัญทางศาสนาหลายวัน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยว หรือทำกิจกรรมต่างๆ กับครอบครัวและคนรัก บทความนี้จะรวบรวมวันหยุดราชการ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันหยุดของธนาคารในเดือนพฤษภาคม 2567 พร้อมทั้งแนะนำช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการหยุดยาว เพื่อให้ท่านได้วางแผนการใช้วันหยุดได้อย่างคุ้มค่าที่สุดวันหยุดราชการประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ประกอบด้วย


1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ (ธนาคารหยุดทำการ)

4 พฤษภาคม - วันฉัตรมงคล

6 พฤษภาคม - วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล 

22 พฤษภาคม - วันวิสาขบูชา


นอกจากนี้ยังมีวันพระสำคัญ ได้แก่ 


1 พฤษภาคม - แรม 8 ค่ำ เดือน 5

7 พฤษภาคม - แรม 14 ค่ำ เดือน 5  

15 พฤษภาคม - ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6

22 พฤษภาคม - ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (วันวิสาขบูชา)

30 พฤษภาคม - แรม 8 ค่ำ เดือน 6 (วันอัฏฐมีบูชา)


สำหรับธนาคาร ได้หยุดทำการในวันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ วันที่ 6 พฤษภาคม วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล และวันที่ 22 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา 


สำหรับผู้ที่ต้องการหยุดยาว สามารถลางานเพิ่มเติม 2 วัน เพื่อได้หยุดต่อเนื่อง 6 วัน ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม หรือหยุด 3 วันต่อเนื่องในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม หรือ 27-29 พฤษภาคม


ทั้งนี้ การลางานขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรของแต่ละบุคคล จึงควรตรวจสอบรายละเอียดก่อนลางาน


ภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ