TNN "วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

TNN

สังคม

"วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

วันไหล ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

"วันไหล" ปีนี้ ห้ามพลาด! รวมสถานที่จัดงาน สาดน้ำ สนุกสนาน เช็กเลย

ประเพณีวันไหล หรือที่เรียกว่า "ประเพณีก่อพระทรายน้ำไหล" ซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมในหมู่ชาวประมงและผู้อาศัยในพื้นที่ติดทะเลของภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศไทย


ประเพณีวันไหลนี้มักจะจัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน โดยในปี 2567 ตรงกับวันที่ 16-17 เมษายน ซึ่งผู้คนในชุมชนจะร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อาทิ การก่อพระเจดีย์ทราย การทำบุญตักบาตร การสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การเล่นน้ำ การละเล่นพื้นบ้าน และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


งานวันไหล ถือเป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธา ความกตัญญู และความสามัคคีของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังเป็นประเพณีที่สร้างความสนุกสนานและเป็นการคลายร้อนในช่วงฤดูร้อนอีกด้วย


สถานที่ที่มีชื่อเสียงในการจัดงานวันไหล ได้แก่ ชายหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี สวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เมืองพัทยา วัดบางพลีใหญ่กลาง จังหวัดสมุทรปราการ วัดบางน้ำผึ้งใน จังหวัดสมุทรปราการ และวัดบางกะเจ้า กรุงเทพมหานคร เป็นต้น


ประเพณีวันไหล จึงเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าและควรได้รับการอนุรักษ์สืบทอดไปยังคนรุ่นต่อๆ ไป   


ตัวอย่างงานวันไหลในแต่ละจังหวัด


·จังหวัดจันทบุรี


จันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีประเพณีสงกรานต์ที่โดดเด่นมาก ภายใต้ชื่อ "มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท" เป็นงานประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนจันทบุรี รวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์


ส่วนประกอบสำคัญของงานมหาสงกรานต์ตะปอนได้แก่ การจัดขบวนแห่เกวียนผ้าพระบาทสังข์ทองโบราณ ซึ่งเป็นผ้าไหมที่มีค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น การออกร้านขายอาหารและสินค้าพื้นเมือง เป็นต้น


งานมหาสงกรานต์ตะปอนจึงเป็นงานประเพณีที่ผสมผสานระหว่างพิธีกรรมทางศาสนากับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันทรงคุณค่า และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นด้วย


·จังหวัดชลบุรี 


จังหวัดชลบุรีมีงานประเพณีสงกรานต์ที่สำคัญหลายงาน กระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ ดังนี้


เมืองชลบุรี: มีงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ประจำปี และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ซึ่งรวมการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


เมืองพัทยา: มีงานประเพณีวันไหลนาเกลือ ประเพณีวันไหลพัทยา และงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชาวบ้านในอดีต อาทิ การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ การรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดการแข่งขันต่างๆ


อำเภอเกาะสีชัง: มีประเพณีวันไหลเกาะสีชัง-ขามใหญ่ เป็นการนำเอานาเกลือจากท้องทะเลมารวมกันไว้ที่กองข้าว


อำเภอบ้านบึง: มีประเพณีบุญบ้านบึง และประเพณีสงกรานต์ รวมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงนาฏศิลป์ และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


อำเภอศรีราชา: มีประเพณีกองข้าว ประเพณีแห่พญายม และวันไหลบางพระ เน้นพิธีกรรมทางศาสนา การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ และกิจกรรมนันทนาการ 


งานประเพณีสงกรานต์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดชลบุรี และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย


·จังหวัดระยอง


จังหวัดระยองมีการจัดงานประเพณีสงกรานต์กระจายตามหลายอำเภอ ได้แก่


อำเภอเมืองระยอง: มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ขึ้น รวมถึงกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรม พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เป็นต้น


อำเภอตะพง: มีประเพณี "บ้านเพ-ถนนข้าวคลุกกะปิ" โดยจะมีการนำข้าวสารคลุกรวมกับกะปิและเครื่องปรุงรส จัดวางเป็นแถวยาวสำหรับถวายพระและรับประทาน


อำเภอปลวกแดง: จัดงานประเพณี "วันไหลเกลือบ้านปลวกแดง" โดยจะนำเกลือสมุทรจากที่ต่างๆ มารวมกันไว้ที่กองบูชา


อำเภอบ้านฉาง: มีประเพณี "ทอดผ้าป่าสงกรานต์" โดยชาวบ้านจะนำสิ่งของมาบริจาคเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาวัด


อำเภอนิคมพัฒนา อำเภอห้วยโป่ง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอ


เช็กที่นี่จังหวัดไหนจัด "วันไหลสงกรานต์"


วันไหล ปีนี้ตรงกับวันที่ 17 เมษายน 2567  แต่การจัดงานวันไหลในแต่ละท้องถิ่นอาจจะมีวันเวลาที่แตกต่างกันไป   โดยทั่วไปแล้วจะจัดขึ้นหลังเทศกาลสงกรานต์ประมาณ 5-6 วัน   ดังนี้


จังหวัดชลบุรี:

16 - 17 เมษายน: งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ณ ชายหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง

17 - 18 เมษายน: งานประเพณีแห่พญายม สงกรานต์บางพระ ณ ริมทะเลบางพระ อ.ศรีราชา

18 เมษายน: ประเพณีอุ้มสาวลงน้ำและสงกรานต์เกาะสีชัง ณ เกาะขามใหญ่ อ.เกาะสีชัง

18 เมษายน: ประเพณีวันไหลนาเกลือ ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์

19 เมษายน: งานประเพณีวันไหลพัทยา ณ วัดชัยมงคล (พระอารามหลวง), หาดพัทยา

19-20 เมษายน: งานสงกรานต์ศรีมหาราชาและประเพณีกองข้าว ณ เกาะลอย อ.ศรีราชา

20 เมษายน: งานประเพณีวันไหลบางเสร่ ณ หาดบางเสร่ อ.สัตหีบ

20 เมษายน: งานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ณ สวนสาธารณะลานโพธิ์

จังหวัดสมุทรปราการ:

19-21 เมษายน: งานวันไหลพระประแดง จัดขึ้นในพื้นที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

จังหวัดระยอง:

16 เมษายน: งานวันไหลสงกรานต์บ้านเพ ณ บ้านเพ อ.เมือง

16-17 เมษายน: วันไหลปลวกแดง อ.ปลวกแดง

28 เมษายน: งานวันไหลวัดปากน้ำ อ.เมือง

จังหวัดฉะเชิงเทรา:

21 เมษายน: วันไหลตลาดโรงสี บริเวณลานหน้าตลาดพระโรงสี อ.บางปะกง

จังหวัดกาญจนบุรี:

17 เมษายน: ประเพณียกธงสงกรานต์บ้านเบญพาด อ.พนมทวน

17 เมษายน: วันไหลเมืองกาญจน์ ท่าน้ำ โค้งประปา

19 เมษายน: งานสงกรานต์บ้านเลาขวัญ อ.เลาขวัญ
ภาพ TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง