TNN สิทธิประกันสังคม พกบัตรประชาชนใบเดียวเที่ยวสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่

TNN

สังคม

สิทธิประกันสังคม พกบัตรประชาชนใบเดียวเที่ยวสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่

สิทธิประกันสังคม พกบัตรประชาชนใบเดียวเที่ยวสงกรานต์ เจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาได้ทุกที่

ผู้ประกันตน ประกันสังคม พกบัตรประชาชนใบเดียว เที่ยวสงกรานต์ หากเจ็บป่วย อุบัติเหตุ ฉุกเฉิน สิทธิประกันสังคม รักษาได้ทุกที่ ไม่ต้องสำรองจ่าย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 นี้ มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 คาดว่าจะมีพี่น้องลูกจ้าง ผู้ประกันตน เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์จำนวนมาก แนะผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนไว้เสมอ หากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดได้ทันที 


ทั้งนี้ ไม่ต้องสำรองจ่าย ตามนโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” หรือ สิทธิ UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) ที่ช่วยให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งที่อยู่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จนพ้นระยะวิกฤต หรือแพทย์ประเมินแล้วว่าสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัย แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง”


เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ ให้บริการรวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน พร้อมเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนพกบัตรประชาชนใบเดียว หากเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุด โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตน หรือผู้ใกล้ชิด รีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษาต่อหรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป


นายบุญสงค์ กล่าวในตอนท้ายว่า ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ 2567 ผม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกท่าน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ผู้ประกันตนทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขสมหวัง สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง 
ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง