TNN โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

TNN

สังคม

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษรจำนวน 1,200 ลำ เปิดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” เริ่มด้วยการแปลขบวน เป็นรูปขันน้ำที่สื่อความเป็นไทยและยังสื่อถึงประเพณีสงกรานต์

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษรจำนวน 1,200 ลำ เปิดงาน “Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567” เริ่มด้วยการแปลขบวน เป็นรูปขันน้ำที่สื่อความเป็นไทยและยังสื่อถึงประเพณีสงกรานต์ ในแบบฉบับไทยดั้งเดิมที่เป็นวัฒนธรรมที่สวยงามของชาวไทย ต่อด้วยแปลขบวนเป็นสัญลักษณ์ชื่องานมหาสงกรานต์ 

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

ก่อนจะแปลขบวนเป็นคำ ยูเนสโก้ สื่อถึงรางวัลสาขามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าอย่างมากของชาติไทย พร้อมเทวดาพรมน้ำ หมายถึงการอวยพรให้ประชาชนคนไทยโชคดีมีความสุขในปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ของเรานั่นเอง

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

และแปลขบวนเป็นพญานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชนคนไทยนับถือ มีความเกี่ยวข้องกับสายน้ำ และสายน้ำคือชีวิตของประชาชนคนไทย และคือความสำคัญในเทศกาลสงกรานต์ ก่อนจะปิดท้ายด้วย Logo Amazing Thailand รูปรอยยิ้ม สื่อถึงรอยยิ้มของคนไทยที่ทั่วโลกรู้จักดี(เมื่อวันที่ 11 เม.ย.67)

โดรนแปรอักษร 1,200 ลำ เปิดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2567

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง