TNN กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2567

TNN

สังคม

กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2567

กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2567

กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2567

กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2567

โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ทอ. ร่วมกับกองบินทั่วประเทศ จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมีการให้บริการ ดังนี้ 


1. อำนวยความสะดวกให้คำแนะนำเส้นทางและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

2. บริการห้องสุขา

3. บริการตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น

4. บริการเครื่องดื่ม และผ้าเย็น

5. บริการด้านการแพทย์เบื้องต้น

6. บริการแจ้งเหตุร้องทุกข์

7. สถานที่พักผ่อนร่างกาย

8. อื่น ๆ (ตามรายละเอียดในแผ่นภาพ)


สามารถติดต่อฉุกเฉิน / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แสดงในแต่ละจุดบริการ  กองทัพอากาศขอส่งความสุขเล็กๆน้อยๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้กับประชาชน


กองทัพอากาศ ตั้งจุดบริการประชาชนตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11-17 เมษายน 2567


ข้อมูลจาก กองทัพอากาศ  

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง