TNN พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า

TNN

สังคม

พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า

พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า

จังหวัดพิจิตรเตรียมเปิดพื้นที่ใจกลางเมือง 3 จุด สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ และเตรียมพร้อมจัดประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ขานรับนโยบายซอฟพาวเวอร์ประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาล ตลอดจนสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนางฐิตารีย์ อินทร์ตาแสง วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร และ นางสาวสุชารัตน์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์-พิจิตร มีสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร หัวหน้าสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร และผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร ประจำปี 2567 ณ โบราณสถานวัดมหาธาตุ อุทยานเมืองเก่าพิจิตร อ.เมือง จ.พิจิตร โดย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 20 เมษายน 2567 บริเวณศาลหลักเมืองภายในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร และ บริเวณวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อเพชร ซึ่งปีนี้เป็นปีแรกที่มีการจัดงานยาวนานถึง 10 วัน 10 คืน เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างยิ่งใหญ่ รวมทั้งเป็นการขานรับนโยบายซอฟพาวเวอร์ประเพณีสงกรานต์ของรัฐบาล ตลอดจนสืบสาน ฟื้นฟู วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ การรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระยาโคตรบองเทวราช(อ่านว่า โค-ตะ-บอง) หรือ พ่อปู่ ผู้สร้างเมืองพิจิตรในอดีต รวมถึงเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว สินค้าโอทอป ของดีบ้านฉัน ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของจังหวัดพิจิตรให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยวันที่ 11 เมษายน จะมีการสรงน้ำสักการะองค์พ่อปู่ รวมถึงบูชาพระพุทธรูปในอุโบสถวัดภายในอุทยานเมืองเก่าพิจิตร ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 900 ปี และชมขบวนแห่สรงน้ำ สักการะพระพุทธรูปและพระเถราจารย์ทั้ง 12 อำเภอ ขบวนการแสดงศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ตลอดจนการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ส่วนวันที่ 13 เมษายนจะมีกิจกรรมตักบาตรรับอรุณและกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ซึ่งต้องใช้เบี้ย (เงินโบราณ) มาซื้อสินค้า สิ่งของและกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์ ให้ชมอีกมากมาย


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


นายอดิเทพ กมลเวชช์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่านอกจากหลายพื้นที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ตามวัดและสถนที่ที่ต่างๆแล้ว จังหวัดพิจิตรเตรียมเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองพิจิตร 3 แห่ง เพื่อสร้างสรรค์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างรายได้และการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร โดยเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองพิจิตร 3 แห่ง ประกอบไปด้วย จุดที่ 1 ที่ บริเวณอุทยานเมืองเก่าพิจิตร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บวงสรวงหลักเมืองพิจิตรและพ่อปู่ (พระยาโคตรบองเทวราช) พิธีถวายสักการะองค์พ่อปู่ (พระยาโคตรบองเทวราช) จุดที่ 2 บริเวณวัดท่าหลวงพระอารามหลวง กิจกรรมตักบาตรรับอรุณ สรงน้ำพระพุทธรูปและพระอมตะเถราจารย์ การแสดงแบบผ้าไทย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และจุดที่ 3 บริเวณพื้นที่บึงสีไฟ กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และชมขบวนรถสรงน้ำพระ


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า


พิจิตรเปิดเมือง 10 วัน 10 คืน สืบสานประเพณีสงกรานต์ ย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่า

ข่าวแนะนำ