TNN ศูนย์ AOC 1441 ขยายผลจับกุม "ปิดบัญชีม้า" กว่า 87,000 บัญชี

TNN

สังคม

ศูนย์ AOC 1441 ขยายผลจับกุม "ปิดบัญชีม้า" กว่า 87,000 บัญชี

ศูนย์ AOC 1441 ขยายผลจับกุม ปิดบัญชีม้า กว่า 87,000 บัญชี

รมว.ดีอี เผย ได้รับแจ้งจากศูนย์ AOC 1441 ในวันเดียวได้รับแจ้งคดีถึง 930 เรื่อง ล่าสุดขยายผลการจับกุม ปิดบัญชีม้ากว่า 87,000 บัญชี

วันนี้ (28 มีนาคม 2567) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตอบกระทู้สด ที่รัฐสภา กรณีการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ที่สร้างความเสียหายแก่พี่น้องประชาชน ในรูปแบบต่างๆ การหลอกลงทุน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน หลอกลวงเกี่ยวกับทรัพย์สินดิจิทัล หรือแม้กระทั่งการหลอกซื้อขายสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ


นายประเสริฐ หรือ รมว.ดีอี กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งทั้งผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จากการได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด โดยได้ดำเนินการแล้วดังต่อไปนี้ เรื่องที่ 1 เรื่องการปราบปราม กระทรวงดีอี ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เรียกว่าศูนย์ AOC 1441 เป็นศูนย์ One Stop Service ที่ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) และสำนักงาน กสทช. 


จากการเปิดศูนย์ได้มีพี่น้องประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมาก และจากตัวเลขความเสียหายจากคดีอาชญากรรมออนไลน์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2565 ถึงปัจจุบัน จากการที่ได้ตั้งศูนย์ AOC 1441 แล้ว ก็มีตัวเลขความเสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ 


โดยล่าสุดเมื่อ 26 มีนาคม ได้รับแจ้งจากศูนย์ AOC 1441 ในวันเดียวได้รับแจ้งคดีถึง 930 เรื่อง มูลค่าความเสียหายประมาณ 80 ล้านบาท ยังเป็นเรื่องการหลอกให้ลงทุน เรื่องการข่มขู่ทางโทรศัพท์ เรื่องแอปดูดเงิน ซื้อของไม่ตรงปก และจากการจัดตั้งศูนย์ AOC 1441 ได้มีการขยายผล การจับกุมและมีการปิดบัญชีมาซิมม้าขยายเส้นทางการเงินโดยร่วมกับ DSI และปปง. ได้ทำการปิดบัญชีม้าไปแล้วประมาณ 87,000 บัญชี


ในเรื่องที่ 2 ส่วนของการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์ ก็ได้เพิ่มช่องทางการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชน โดยผ่านช่องทางศูนย์ประสานงานการแก้ไขข่าวปลอม ในช่องทาง Social Media ต่างๆแล้ว โดยมีประชาชนติดตามประมาณ 20 ล้านคน


เรื่องที่ 3 ได้มีการตั้งศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมาย ที่มีการทำงาน 7 วันต่อสัปดาห์ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึงช่วงต้นเดือนมีนาคม 2567 ได้ระงับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆ ไปแล้วประมาณ 30,000 กว่าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวเลขที่มากพอสมควร


สุดท้ายเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ วันนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงดีอี ได้มีการผลักดันเรื่องกรอบการประชุมประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และได้เป็นผู้นำ การตั้งคณะทำงานอาเซียนด้านการป้องกันและปราบปรามปัญหา หลอกลวง ทางสื่อออนไลน์ต่างๆแล้ว ได้ดำเนินการและมีความคืบหน้าไปในทางที่ดี
ที่มา รัฐบาล

ข่าวแนะนำ