TNN 'ไทยภักดี' เสนอทางออก ดันราคาโค-พยุงชีวิตเกษตรกร

TNN

สังคม

'ไทยภักดี' เสนอทางออก ดันราคาโค-พยุงชีวิตเกษตรกร

'ไทยภักดี' เสนอทางออก ดันราคาโค-พยุงชีวิตเกษตรกร

เกษตรกรโคขุนเดือดร้อนหนัก ราคาตก-โรงเชือดล้ม! ไทยภักดีเสนอทางออก ดันราคาโค พยุงชีวิตเกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 มีนาคมที่ผ่านมา นายปฏิยุทธ์ ทองประจง ผู้อำนวยการพรรคไทยภักดี  ได้ลงพื้นที่พบปะกับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนบ้านหนองไร่ จังหวัดราชบุรี ซึ่งกำลังประสบปัญหาราคาโคเนื้อตกต่ำอย่างหนัก โดยราคารับซื้อปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ 70 กว่าบาท ขณะที่ต้นทุนการเลี้ยงอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 บาท


ก่อนหน้านี้พรรคไทยภักดีเคยเป็นตัวกลางประสานนำเรื่องราวความเดือดร้อนของเกษตรกรไปยื่นต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล และได้รับหนังสือตอบจากกรมการค้าภายในว่าได้ประสานให้นายกสมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยจัดส่งผู้รับซื้อจากจังหวัดชุมพรมารับซื้อโคจากเกษตรกรแล้ว


อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามนายกสมาคมโคเนื้อฯ ปรากฏว่าผู้รับซื้อที่กรมการค้าภายในระบุนั้นคือโรงเชือดท่าแซะ จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโรงเชือดที่รัฐบาลประกาศจะสนับสนุนส่งเสริมให้เป็นกลไกแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร แต่กลับประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถรับซื้อโคจากเกษตรกรได้ แม้แต่โคของนายกสมาคมฯ เอง


ในช่วงเปิดรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเคยประกาศว่า จะส่งเสริมโรงเชือดท่าแซะด้วยการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 3 เท่า และทำให้ราคารับซื้อโคเนื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท อีกทั้งระบุว่ามีความต้องการเนื้อวัวจากประเทศไทยจากประเทศจีนและซาอุดิอาระเบีย แต่สถานการณ์ปัจจุบันกลับตรงกันข้ามกับที่ประกาศไว้


ด้วยเหตุนี้ พรรคไทยภักดีจึงได้หารือร่วมกับเกษตรกรเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยมีข้อเสนอเบื้องต้น ได้แก่ การลดต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงโคไม่ให้เกิน 70 บาทต่อกิโลกรัม แต่คงคุณภาพเดิม การห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคและให้กรมปศุสัตว์รับรอง การรวบรวมโคเนื้อปลอดสารส่งให้โรงเชือดที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงมาตรการเพื่อให้โรงเชือดสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอให้กรมปศุสัตว์ทำความตกลงกับผู้นำเข้าเนื้อสัตว์ภายใต้ FTA ให้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการรับซื้อเนื้อโคจากเกษตรกรแทนการนำเข้า และให้กรมปศุสัตว์ขอยืมเงิน 100 ล้านบาทจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรมาให้โรงเชือดที่เข้าร่วมโครงการกู้ยืมเป็นเงินหมุนเวียน โดยพรรคไทยภักดียืนยันจะเดินหน้าผลักดันแนวทางเหล่านี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ข่าวแนะนำ