TNN เปิด 10 ข่าวปลอม คนสนใจสูงสุด ขออย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์

TNN

สังคม

เปิด 10 ข่าวปลอม คนสนใจสูงสุด ขออย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์

เปิด 10 ข่าวปลอม คนสนใจสูงสุด ขออย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์

ดีอีเปิด 10 ข่าวปลอมคนสนใจมากสุดประจำสัปดาห์ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนแชร์

ดีอีเปิด 10 ข่าวปลอมคนสนใจมากสุดประจำสัปดาห์ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนแชร์


กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิด 10 ข่าวปลอม “มัสยิดกลายเป็นสาขาของธนาคารอิสลาม 1,000 แห่งทั่วประเทศ” ขึ้นแท่นคนสนใจมากสุดประจำสัปดาห์ รองลงมาแอบอ้างเป็นบริษัท การบินไทย จำกัด ผ่านเพจ Li n เปิดการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องวัย 4-18 ปี ที่อยากเป็นนักบิน ยังระบาดหนัก เตือนประชาชนตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้าน เช็คให้ชัวร์ ก่อนแชร์


นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ กล่าวถึงผลการมอนิเตอร์และรับแจ้งข่าวปลอมของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ระหว่างวันที่ 1 - 7 มีนาคม 2567 พบข้อความที่เข้ามาทั้งหมด 1,198,685 ข้อความ โดยมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) ทั้งสิ้น 154 ข้อความ 


ทั้งนี้ ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุด คือ ข้อความที่มาจาก Social Listening จำนวน 129 ข้อความ ตามมาด้วยการแจ้งเบาะแสผ่าน Line Official จำนวน 25 ข้อความ รวมเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 124 เรื่อง และจากการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับผลการตรวจสอบกลับมาแล้ว 60 เรื่อง


ทั้งนี้ ดีอี ได้แบ่งข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย


กลุ่มที่ 1 : นโยบายรัฐบาล ข่าวสารทางราชการ ความสงบเรียบร้อยของสังคม ขัดศีลธรรมอันดี และความมั่นคงภายในประเทศ จำนวน 71 เรื่อง อาทิ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเงินสงเคราะห์พิเศษเพิ่ม 300 บาท รอบแรก 11-13 มี.ค. 67 เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 : ผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมาย จำนวน 29 เรื่อง อาทิ การใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนไม่เกิน 300 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อเดือน สามารถขอเงินอุดหนุนคืนเงินได้ แอดไลน์เพื่อรับคำปรึกษาฟรีเกี่ยวกับการคืนเงิน เป็นต้น 

กลุ่มที่ 3 : ภัยพิบัติ จำนวน 5 เรื่อง 

กลุ่มที่ 4 : เศรษฐกิจ จำนวน 19 เรื่อง อาทิ ปตท. เปิดให้ลงทุน เริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ปันผลกำไรสูง เป็นต้น 

โดยแบ่งเป็นเรื่องการหลอกลวงธุรกรรมทางการเงิน จำนวน 15 เรื่อง


ข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจจากประชาชน มากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่


อันดับที่ 1 : เรื่อง มัสยิดกลายเป็นสาขาของธนาคารอิสลาม 1,000 แห่งทั่วประเทศ

อันดับที่ 2 : เรื่อง เปิดการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของน้องวัย 4-18 ปี ที่อยากเป็นนักบิน ติดต่อผ่านเพจ Lin

อันดับที่ 3 : เรื่อง เหงื่อออกที่มือ-เท้าบ่อย ๆ สัญญาณบอกหัวใจทำงานหนัก เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ

อันดับที่ 4 : เรื่อง ติดแอร์ที่ตำแหน่งหัวเตียงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง

อันดับที่ 5 : เรื่อง การดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็น หลังรับประทานอาหาร เสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง

อันดับที่ 6 : เรื่อง เจ้าหน้าที่จาก อย. โทรแจ้งขายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมาย ให้โอนเงินเพื่อไม่ต้องถูกดำเนินคดี

อันดับที่ 7 : เรื่อง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าผ่านออนไลน์ เพื่อเข้ารับเงินที่สำนักงานการไฟฟ้าสาขาใกล้บ้าน

อันดับที่ 8 : เรื่อง ขอรับเอกสาร บำเหน็จบำนาญและสวัสดิการรักษาพยาบาลสามารถยื่นเรื่องได้ที่เว็บไซต์ https://dps.trth.cc

อันดับที่ 9 : เรื่อง การบินไทยออกโปรโมชัน รับเงินคืนสูงสุด 8,000 บาท

อันดับที่ 10 : เรื่อง สารบอแรกซ์ใช้รักษาโรคมะเร็งได้


ดีอี ตระหนักถึงผลกระทบของข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างมาก 


ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมที่มีการแพร่ระบาดในทุกช่องทาง ทั้งจากโซเชียลมีเดีย โทรศัพท์ และเอสเอ็มเอส หากท่านได้รับการแจ้งข้อมูลที่ผิดปกติผ่านโซเชียลมีเดีย เอสเอ็มเอส หรือทางโทรศัพท์ เพื่อป้องกันความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นท่านสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอมได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ตลอด 

24 ชั่วโมง”
ข้อมูลจาก รัฐบาลไทย

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง