TNN ถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบซ้าย-ขวา "เรือหลวงสุโขทัย" ได้สำเร็จ

TNN

สังคม

ถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบซ้าย-ขวา "เรือหลวงสุโขทัย" ได้สำเร็จ

ถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบซ้าย-ขวา เรือหลวงสุโขทัย ได้สำเร็จ

วันที่ 8 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตราย "เรือหลวงสุโขทัย" สามารถถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบขวา และระบบจำลองลูกอาวุธปล่อยนำวิถีได้สำเร็จ

วันที่ 8 ภารกิจค้นหาและปลดวัตถุอันตราย "เรือหลวงสุโขทัย" สามารถถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบขวา และระบบจำลองลูกอาวุธปล่อยนำวิถีได้สำเร็จ  

เพจเฟซบุ๊ก กองทัพเรือ Royal Thai Navy แจ้งว่า เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นการปฏิบัติการค้นหาและปลดวัตถุอันตรายเรือหลวงสุโขทัย เป็นวันที่ 8 โดยชุดปฏิบัติการร่วมของกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐ ฯ บนเรือ Ocean Valor ที่จอดเรืออยู่บริเวณอ่าวไทยใกล้จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยมีการดำน้ำ จำนวน 5 เที่ยว มีภารกิจในการค้นหาผู้สูญหาย บริเวณตัวเรือและห้องเรดาร์ การสำรวจและถอดถอนท่อยิงตอร์ปิโด และถอดถอนระบบจำลองลูกอาวุธปล่อยนำวิถี เพื่อทำลายขีดความสามารถ


โดยผลการปฏิบัติ ยังไม่พบผู้สูญหายบริเวณพื้นที่ที่สำรวจ สามารถถอดถอนแท่นยิงตอร์ปิโดกราบขวา (3 ท่อยิง) ขึ้นบนเรือ Ocean Valor ได้สำเร็จ และถอดถอนระบบจำลองลูกอาวุธปล่อยนำวิถีได้สำเร็จ กำลังพลทุกนายปลอดภัย โดยพื้นที่ปฏิบัติงานมีภาวะคลื่นลมแรง ความสูงคลื่น 1 – 1.5 เมตร ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน


ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เปิดเผยภาพการปฏิบัติการใต้น้ำในการถอดถอนท่อยิงอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน และแท่นยิงตอร์ปิโด ซึ่งชุดปฏิบัติการร่วม ได้ดำเนินการระหว่าง วันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา


สำหรับการปฏิบัติการในนี้ จะยังคงมีการปฏิบัติการดำน้ำร่วมกัน จำนวน 4 เที่ยว ในการค้นหาผู้สูญหาย บริเวณห้องศูนย์ยุทธการภายในตัวเรือ รวมถึงทำการปลดขีดความสามารถของระบบจำลองของอาวุธปล่อยนำวิถีฮาร์พูน โดยผลการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปที่มาและภาพจาก กองทัพเรือ Royal Thai Navy

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง