TNN online เตรียมประกาศรับรอง "พันธุ์ข้าว" เพิ่ม ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

TNN ONLINE

สังคม

เตรียมประกาศรับรอง "พันธุ์ข้าว" เพิ่ม ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

เตรียมประกาศรับรอง พันธุ์ข้าว เพิ่ม ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

กรมการข้าว เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

กรมการข้าว เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง


น.ส.เกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของตลาดโลก และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวให้เลือกเพาะปลูก ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี


น.ส.เกณิกา กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากรมการข้าว มีการรับรองพันธุ์ข้าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน 172 พันธุ์ ครอบคลุมทุกชนิดและประเภทข้าวที่ปลูกในนิเวศการทำนาของประเทศไทย และเตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก อาทิเช่น 


ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กิโลกรัมต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถ ผลิตเป็นข้าวสาร 100 % ชั้น 1 ได้ และข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียว ยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6 % มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP = 0.418 ppm) ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง


ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและการตลาดตลอดโซ่อุปทาน โดยมีแนวทางให้กรมการข้าวส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับแก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ในอนาคตอีก 3-4 ปี จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง
แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง