TNN สวดมนต์ข้ามปี 2567 รวมสถานที่ทั่วไทยจัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันปีใหม่

TNN

สังคม

สวดมนต์ข้ามปี 2567 รวมสถานที่ทั่วไทยจัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2567 รวมสถานที่ทั่วไทยจัดกิจกรรมเสริมสิริมงคล ต้อนรับวันปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2567 รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2567 รวมสถานที่สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคล ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ได้เริ่มต้นปีด้วยความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่


ในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2567 ที่กำลังจะมาถึงนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศ


1. ส่วนกลาง ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วัดอรุณราชวราราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์  กรุงเทพมหานคร 


2. ส่วนภูมิภาค วัดต่าง ๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ 


3. วัดไทยในต่างประเทศ และะวัดต่าง ๆ ทั่วโลก ได้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 


กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่ประชาชนจะได้ร่วมก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ด้วยความเป็นสิริมงคล ลดความเสี่ยงจากอบายมุขและอุบัติเหตุในเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นการทำบุญใหญ่ให้กับชีวิตทั้งทางกาย ทางจิตและทางปัญญา ส่งท้ายปีเก่าด้วยธรรมะ ต้อนรับปีใหม่ด้วยศีล 


เริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นสิริมงคลอันจะส่งผลให้ได้พบสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาและมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนาที่ควรค่าแก่การสืบทอดอย่างต่อเนื่องให้เกิดความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป


รวมสถานที่สถานที่ทั่วไทย "สวดมนต์ข้ามปี 2567"


ลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 “สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ วิถีพอเพียง”

ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 


วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดปทุมวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญสวดมนต์ข้ามปีที่ วัดปทุมวัน สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเอง “เสริมบารมี รับปีใหม่” ต้อนรับพุทธศักราชใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567


วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญสาธุชนร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เสริมสิริมงคลชีวิต ในการสวดมนต์ข้ามปี สร้างบารมีข้ามชาติ วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2566 ลานอมตธรรม วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี” เริ่มต้นดี ชีวิตดี ในปีใหม่ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหก อำเภอคลองหก จังหวัดปทุมธานี


วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) จังหวัดปทุมธานี

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 30 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2567 ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ณ พระอุโบสถวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี


วัดมาบยางพร จังหวัดระยอง

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญสวดมนตร์ข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ณ วัดมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง


วัดบุญสัมพันธ์ - เขาน้อย พัทยา จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี สวดนพเคราะห์ สะเดาะเคราะห์ ต่อชะตา เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับสิ่งดี ๆ ในวันปีใหม่ คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เริ่มพิธีกรรมตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป บริเวณลานอเนกประสงค์วัดบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 


วัดหนองรี จังหวัดฉะเชิงเทรา

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ข้ามคืน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ในวันที่ 30-31 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ณ วัดหนองรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา


วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต

ขอเชิญสวดมนต์นำสุขข้ามปี 2566 อธิษฐานจิตชีวิตใหม่ 2567 ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ถึง 1 มกราคม 2567 ณ วัดท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต


วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 

สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 ในช่วงค่ำคืนของวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ข้ามไปยังคืนวันที่ 1 มกราคม 2567 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 


วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

สวดมนต์ข้ามปี ไหว้พระธาตุพนม เสริมสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567

31 ธันวาคม 2566-1 มกราคม 2567 ณ ลานองค์เจดีย์พระธาตุพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่เวลา 18.00 น.
ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ