TNN online 3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

TNN ONLINE

สังคม

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานส่งลิงอุรังอุตังของกลางที่สิ้นสุดทางคดีแล้วจำนวน 3 ตัว กลับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายระห์หมัด บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งลิงอุรังอุตังของกลางที่สิ้นสุดทางคดีแล้วจำนวน 3 ตัว คือ ไบรอัล (Brian) ลิงอุรังอุตังเพศผู้ อายุ 5 ปี ลิงอุรังอุตัง ชื่อโนบิตะ (Nobita) เพศผู้ และชิซุกะ (Shisuka) ลิงอุรังอุตังเพศเมีย อายุ 7 ปี กลับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย 3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย โดยลิงอุรังอุตังทั้ง 3 ตัว เป็นของกลางที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ ยึดได้จากขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ดูแลไว้ ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ 3 (ประทับช้าง) จังหวัดราชบุรี และตรวจสุขภาพพบว่าเป็นสายพันธุ์สุมาตราทั้ง 3 ตัว

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย 3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย ทั้งนี้ การส่งลิงอุรังอุตัง จำนวน 3 ตัว คืนประเทศถิ่นกำเนิด ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ในโอกาสครบรอบ 73 ปี ความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระดับนานาชาติในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า รวมถึงแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นของประเทศไทย ในการต่อต้านการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ ซึ่งการส่งมอบลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิด ถูกดำเนินการมาแล้วรวม 5 ครั้ง นับตั้งแต่ปี 2549 รวมทั้งสิ้น 71 ตัว (เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2566)

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

3 อุรังอุตังกลับบ้าน ไทยส่งมอบอุรังอุตังคืนอินโดนีเซีย

ภาพโดย: ธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 12ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง