TNN online เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

TNN ONLINE

สังคม

เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ เปิดเผยรายชื่อ 145 คนไทย เตรียมเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ถึงไทย 19 ตุลาคม เวลา 13.40 น.

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ เปิดเผยรายชื่อ 145 คนไทย เตรียมเดินทางกลับประเทศโดยเครื่องบินกองทัพอากาศ ถึงไทย 19 ตุลาคม เวลา 13.40 น.


สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟ โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยรายชื่อแรงงานไทย คนไทย 145 คน เตรียมเดินทางจากประเทศอิสราเอลกลับไทยในวันที่ 18 ตุลาคม2566 โดยเที่ยวบินพิเศษของกองทัพอากาศไทย (ทอ.) Airbus340-500 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟ เวลา 22.00 น. คาดว่าจะถึงท่าอากาศยานดอนเมืองในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.40 น.


ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อ โปรดลงมารอหน้าล็อบบี้เวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม


เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)

 
เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)

 


เช็กรายชื่อ 145 แรงงานไทย เดินทางถึงไทย 19 ตุลาคม โดยเครื่องบิน ทอ. ภาพจาก Royal Thai Embassy, Tel Aviv (ทุกเรื่องเมืองยิว)

 กระทรวงการต่างประเทศ ขอเตือนให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อาศัยในเขตใกล้เคียงฉนวนกาซาทางตอนใต้ ตอนกลางของอิสราเอล รวมถึงกรุงเทลอาวีฟและนครเยรูซาเล็ม


- โปรดระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดการสู้รบ และไม่ออกจากที่พัก
- ปฏิบัติตามมาตรการของทางการอิสราเอลอย่างเคร่งครัด
- ติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


สำหรับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์จะขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับญาติที่พำนักอยู่ในอิสราเอล สามารถติดต่อได้ที่:


1) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ
- โทรศัพท์ (+972) 546368150


2) กรมการกงสุล (Call center 60 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง)
- โทรศัพท์ 02 5728442


3) กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
- โทรศัพท์ 064 0198530
- โทรศัพท์ 064 0198907
- โทรศัพท์ 099 6164786
- โทรศัพท์ 02 5751047-51 หรือ 02 5751053 (ในวันและเวลาราชการ)
- Email: [email protected]


ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง