TNN online วันวิสาขบูชา 2566 วัดสระเกศฯเตรียมแจก ‘ใบโพธิ์มงคล’ จากเมืองพุทธคยา

TNN ONLINE

สังคม

วันวิสาขบูชา 2566 วัดสระเกศฯเตรียมแจก ‘ใบโพธิ์มงคล’ จากเมืองพุทธคยา

วันวิสาขบูชา 2566 วัดสระเกศฯเตรียมแจก ‘ใบโพธิ์มงคล’ จากเมืองพุทธคยา

วันวิสาขบูชา 2566 วัดสระเกศฯเตรียมแจก ‘ใบโพธิ์มงคล’ จากเมืองพุทธคยา ส่งตรงจากอินเดีย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally”

วันนี้ ( 30 พ.ค. 66 )นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา เปิดเผยว่า การจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ซึ่งส่วนกลางจัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ พิธีเวียนเทียนและถวายผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต (ภูเขาทอง) การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยจากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของดีชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ จำนวน 30 แห่ง


ในโอกาส วันวิสาขบูชา ได้จัดทำใบโพธิ์มหามงคล ซึ่งนำมาจากสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เมืองพุทธคยา สาธารณรัฐอินเดีย มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ธรรม Talk Walk Rally” สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 9 มงคล ภายในวัดที่พุทธศาสนิกชนกราบไหว้สักการะและขอพร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ในวันที่ 2-3 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-18.00 น. ณ วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร


นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง Facebook กรมการศาสนา ตั้งแต่วันนี้ 28 พฤษภาคม- 3 มิถุนายน และโอกาสสำคัญนี้ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ละชั่ว ทำดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


ข้อมูลจาก  : กรมการศาสนา 

ภาพจาก : วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง