TNN online เช็กด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566

TNN ONLINE

สังคม

เช็กด่วน! "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566

เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566

เช็กด่วน! การประปานครหลวง ประกาศแจ้งเตือน "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566

เช็กด่วน! การประปานครหลวง ประกาศแจ้งเตือน "น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล" หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566


การประปานครหลวง (กปน.) ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 24 เม.ย. 66 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล              

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำลาดกระบัง เป็นการชั่วคราว เพื่อบำรุงรักษาอุปกรณ์ ในคืนวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้  


พื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล 24 เมษายน 2566


- ถนนลาดกระบัง ถนนหลวงแพ่ง ถนนอ่อนนุช-เทพราช ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง 

- ถนนร่มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกเคหะร่มเกล้า

- ถนนคุ้มเกล้า ตั้งแต่แยกตัดถนนคู่ขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) ถึงคลองตาเสือ

- ถนนกิ่งแก้ว ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด 

- ถนนวัดศรีวารีน้อย ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองบางน้ำจืด 

- ถนนฉลองกรุง ตั้งแต่แยกตัดถนนลาดกระบัง ถึงคลองลำมะขาม

- ถนนเจ้าคุณทหาร #ถนนรามคำแหง 2 ถนนบัวนครินทร์ 

- ถนนอ่อนนุช (ซอยสุขุมวิท 77) ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีนุช ถึงคลองตาพุก 

- ถนนพัฒนาการ ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่คลองประเวศบุรีรมย์ แยกตัดถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9

- ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีอุดม ถึงแยกประเวศ

- ถนนกาญจนาภิเษก ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนอ่อนนุช ถึงแยกตัดถนนบางนา-ตราด

- ถนนบางนา-ตราด ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศรีเอี่ยม ถึงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษก

- ถนนหนามแดง-บางพลี ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 23 ถึงซอย 53 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 34 ถึงซอย 56 


การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android


เช็กด่วน! น้ำประปาไหลอ่อน-ไม่ไหล หลายพื้นที่ คืนวันจันทร์ 24 เมษายน 2566
ข้อมูลจาก การประปานครหลวง

ภาพจาก การประปานครหลวง / TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง