TNN online เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ทำง่ายๆผ่านเป๋าตัง

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ทำง่ายๆผ่านเป๋าตัง

เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ทำง่ายๆผ่านเป๋าตัง

เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! บนแอปฯเป๋าตัง เฉพาะสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่กทม.

วันนี้ ( 21 เม.ย. 66 )สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ชวนประชาชนสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป เด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี ผู้พิการทางสมอง ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เป็นต้น เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ฟรี! เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2566 – 31 ส.ค.2566 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด  ติดต่อรับบริการได้ที่โรงพยาบาลและหน่วยบริการบัตรทองตามสิทธิ  ทั้งนี้ เริ่มให้บริการเฉพาะผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง 30 บาทก่อน ส่วนสิทธิการรักษาอื่นรอประกาศอีกครั้ง

สำหรับประชาชนสิทธิบัตรทอง 7 กลุ่มเสี่ยง เฉพาะพื้นที่ กทม. สามารถเลือกติดต่อสถานพยาบาลตามสิทธิ หรือจะจองคิวฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่  ผ่านแอป “เป๋าตัง” ในเมนู “กระเป๋าสุขภาพ” ก็ได้ โดยเปิดให้จองคิวแล้วตั้งแต่วันนี้ มี 7 ขั้นตอนดังนี้ 

7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!

1. เข้าแอป เป๋าตัง เลือก “สิทธิประโยชน์” ในแถบ กระเป๋าสุขภาพ

2. เลือก “สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน”

3. เลือก “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล”

4. เลือก “ดูหน่วยบริการ”

5. เลือกหน่วยบริการ แล้วกด “จองสิทธิ”

6. เลือกยืนยัน การนัดหมาย

7. หน้าจอแสดงผลนัดหมายสำเร็จ

ส่วนประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ประกอบด้วย 1)เด็กเล็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 2)ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หอบหืด, หัวใจ, หลอดเลือดสมอง, ไตวาย, ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 3)ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 4)โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 5)โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 6) ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 7)หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.1330

เปิด 7 ขั้นตอนจองคิวออนไลน์ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี! ทำง่ายๆผ่านเป๋าตัง


ข้อมูลจาก  : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ภาพจาก :  TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ