TNN online สงกรานต์ 2566 ตร.โชคชัย 4 ประกาศ 6 ข้อห้ามทำ เล่นน้ำปลอดภัยเขตลาดพร้าว

TNN ONLINE

สังคม

สงกรานต์ 2566 ตร.โชคชัย 4 ประกาศ 6 ข้อห้ามทำ เล่นน้ำปลอดภัยเขตลาดพร้าว

สงกรานต์ 2566 ตร.โชคชัย 4 ประกาศ 6 ข้อห้ามทำ เล่นน้ำปลอดภัยเขตลาดพร้าว

สงกรานต์ 2566 สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ประกาศ 6 ข้อห้ามทำ รณรงค์เล่นน้ำปลอดภัยในเขตลาดพร้าว

วันนี้ ( 11 เม.ย. 66 )ความคืบหน้า งานเทศกาลสงกรานต์ 2566 ในกรุงเทพมหานคร ล่าสุด   สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยร่วมกับ สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ประกาศ 6 ข้อห้ามในการเล่นน้ำเทศกาลสงกรานต์ โดยระบุว่า 

1.ห้ามรถบรรทุกน้ำเข้าพื้นที่ ถนนโชคชัย 4 ตลอดสาย

2.ห้ามนำรถแต่งซิ่ง วิ่งในพื้นที่ สน.โชคชัย

3.ห้ามจำหน่ายสุราโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามกฎหมาย

4.ห้ามลงมาเล่นน้ำหรือเต้นบนพื้นผิวการจราจร

5.ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงดังเกินควร

6.เล่นน้ำสงกรานต์ไม่เกิน 18.00 น.


วันที่ 13-15 เม.ย.66 ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ของทุกวัน 


ห้ามรถยนต์บรรทุกถังน้ำหรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำบรรทุกคน เพื่อเล่นน้ำ เดินรถใน 4 ถนนดังต่อไปนี้

1.ถนนโชคชัย 4 

2.ถนนนาคนิวาส 

3.ถนนลาดพร้าววังหิน

4.ถนนสังคมสงเคราะห์

สน.โชคชัย ออกคำสั่งห้ามรถบางชนิดเดิน ห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถ เป็นการชั่วคราว ในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2566

1. ห้ามรถบรรทุกน้ำหรือบบรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ หรือบรรทุกคนโดยสาร เดินรถในถนนดังต่อไปนี้

 - ถนนโชคชัย 4 ตั้งแต่แยกโชคชัยถึงซอยโชคชัย 4 แยก 85

 - ถนนนาคนิวาส ตั้วแต่สามแยกนาคนิวาสถึงแยกโรงไม้ (นาคนิวาส 48)

 - ถนนลาดพร้าววังหิน ตั้งแต่สามแยกโชคชัย 4 ตัดถนนลาดพร้าววังหินถึงแยกวังหิน

 - ถนนสังคมสงเคราะห์ ตั้งแต่ถนนสังคมสงเคราะห์ตัดถนนนาคนิวาสถึงถนนโชคชัย 4 แยก 6

2. คำสั่งมิให้บังคับกับรถที่ได้รับจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือเจ้าพนักงานจราจร ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00-20.00 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 เม.ย.66


สงกรานต์ 2566 ตร.โชคชัย 4 ประกาศ 6 ข้อห้ามทำ เล่นน้ำปลอดภัยเขตลาดพร้าว


ข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง