TNN online เริ่มแล้ว! สอนน้องว่ายน้ำฟรีทั่วประเทศ ตลอดเม.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

เริ่มแล้ว! สอนน้องว่ายน้ำฟรีทั่วประเทศ ตลอดเม.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่!

เริ่มแล้ว! สอนน้องว่ายน้ำฟรีทั่วประเทศ ตลอดเม.ย.นี้ เช็กรายละเอียดที่นี่!

เริ่มแล้ว! ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำฟรีทั่วประเทศ ตลอดเมษายนนี้ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น! ชุดว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำเตรียมมาเอง

วันนี้ ( 8 เม.ย. 66 )กองบังคับการตำรวจน้ำ จัดโครงการ “ตำรวจน้ำสอนน้องว่ายน้ำ” สำหรับเด็กที่มีอายุ 5-18 ปี ฟรี! ทั่วประเทศ เพื่อเสริมทักษะการว่ายน้ำ สามารถเอาชีวิตรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการจมน้ำ เนื่องจากในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เดือนมีนาคม-พฤษภาคม ปี 2561 - 2565 มีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี จมน้ำเสียชีวิตรวม 953 คน เฉลี่ยวันละ 2 คน 


สำหรับการสอนว่ายน้ำโครงการนี้ ตำรวจน้ำจะมีการฝึกทักษะการลอยตัว การว่ายน้ำ และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ (ตะโกน โยน ยื่น ) โดยอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน และอุปกรณ์ใกล้ตัว ส่วนสิ่งที่ผู้ปกครองและน้องๆ ต้องเตรียมมาเองสำหรับการเรียน คือ ชุดว่ายน้ำ แว่นตาว่ายน้ำ และอุปกรณ์ส่วนตัวอื่นๆ  ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนกรมบังคับการตำรวจน้ำ โทร.1196 เพจ Facebook กองบังคับการตำรวจน้ำ หรือติดต่อโดยตรงกับสถานีตำรวจน้ำแต่ละจังหวัดตามเบอร์โทร ดังนี้


1.ภาคกลาง 

-กรุงเทพฯ (ตำรวจน้ำคลองสาน)  วันที่ 10-12 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนกุหลาบวิทยา ติดต่อ ร.ต.อ.เอื้อการย์ ผดุงกาล โทร.0629359351

-ประจวบคีรีขันธ์ (ตำรวจน้ำบางสะพาน) วันที่ 22-24 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนบางสะพาน (สหวิริยา อุปภัมภ์) ติดต่อ พ.ต.ต.อภิภพ กิจพฤกษ์ โทร.0985566455

-สมุทรปราการ (ตำรวจน้ำสมุทรปราการ) วันที่ 24-25 เม.ย.2566 ณ กองกำกับการ 2  กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ ร.ต.อ.พิทักษ์ กิตติ โทร.0821966552

-พระนครศรีอยุธยา (ตำรวจน้ำบางปะอิน) วันที่ 25-27 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ติดต่อ พ.ต.ต.กิตติศักดิ์ สุขเกษม โทร.0804107847


2.ภาคตะวันออก

-ชลบุรี สัตหีบ (ตำรวจน้ำสัตหับ) วันที่ 10-12 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำกองเรือยุทธการ ติดต่อ จ.ส.ต.หญิง ณัฐธิดา บุญล้อมรักษ์ โทร.0863293696

-ตราด (ตำรวจน้ำคลองใหญ่) วันที่ 18-20 เม.ย.2566 ณ บ้านทะเลภูรีสอร์ท ติดต่อ ร.ต.อ.ศิริพงษ์ เหมือนเพ็ชร โทร.0850644491

-ตราด (ตำรวจน้ำแหลมงอบ) วันที่ 21-23 เม.ย.2566 ณ สถานีตำรวจน้ำแหลมงอบ ติดต่อ ส.ต.ท.เกษมสันต์ สุทาวัน โทร.0823564493

-จันทบุรี (ตำรวจน้ำจันทบุรี) วันที่ 28-30 เม.ย.2566 ณ สถานีตำรวจน้ำจันทบุรี ติดต่อ พ.ต.ท.สมมาตร เสือบัว โทร.0879195890


3.ภาคใต้ 

-นราธิวาส (ตำรวจน้ำนราธิวาส) วันที่ 17-19 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำค่ายจุฬาภรณ์ ติดต่อ พ.ต.ต.จิรายุทธ์ แก้วดวง โทร.0873226707

-ปัตตานี (ตำรวจน้ำปัตตานี) วันที่ 20-23 เม.ย.2566 ณ สนามกีฬา อบจ. ปัตตานี ติดต่อ พ.ต.ต.นิวัติ เฉ่งไล่ โทร.0947174954

-ภูเก็ต (ตำรวจน้ำภูเก็ต) วันที่ 25-27 เม.ย.2566 ณ กองกำกับการ 8  กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.จีรยุทธ์ นิยมเดช โทร.0835501199

-สุราษฎร์ธานี (ตำรวจน้ำเมืองสุราษฎร์ธานี) วันที่ 18-20 เม.ย.2566 ณ กองกำกับการ  6 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.กนกพงษ์ สำราญใจ โทร.0872904889

-สุราษฎร์ธานี (ตำรวจน้ำเกาะสมุย) วันที่ 17-19 เม.ย.2566 ณ โรงแรมราชพฤกษ์ ติดต่อ พ.ต.ท.พันเทพ โอมี โทร.0910587669

-พังงา (ตำรวจน้ำคุระบุรี) วันที่ 19-21 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ติดต่อ พ.ต.ต.ศิโรจน์ ชุมศรี โทร.0909949508

-ชุมพร (ตำรวจน้ำชุมพร) วันที่ 28-30 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนนิรมลชุมพร ติดต่อ พ.ต.ท.ฐิติกร ทองเต็ม โทร.0870918149

-นครศรีธรรมราช (ตำรวจน้ำปากพนัง) วันที่ 19-21 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลปากพนัง ติดต่อ พ.ต.ท.ชยพล โตโส โทร.0850595966

-นครศรีธรรมราช (ตำรวจน้ำขนอม) วันที่ 26-28 เม.ย.2566 ณ อลงกตรีสอร์ท ติดต่อ พ.ต.ต.ณัฐวัฒน์ ศรีอินทร์ โทร.0816837308

-สตูล (ตำรวจน้ำสตูล) วันที่ 24-26 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำดาวมังกร ติดต่อ พ.ต.ท.ศิโรดม สนุ่นดี โทร.0628789353

-สงขลา (ตำรวจน้ำสงขลา) วันที่ 24-25 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเปรมติณสูลานนท์ ติดต่อ พ.ต.ท.ศรีณย์วิทย์ ฐีระเวช โทร.0813557735

-ตรัง (ตำรวจน้ำกันตัง) วันที่ 21-23 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำกันตัง ติดต่อ พ.ต.ท.จักรพงษ์ มนัสชัย โทร.0863683547

-กระบี่ (ตำรวจน้ำกระบี่) วันที่ 25-27 เม.ย.2566 ณ อบจ.กระบี่ ติดต่อ พ.ต.ต.ทวีลาภ สุวรรณฤกษ์ โทร.0808914936


4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-อุบลราชธานี (ตำรวจน้ำเขมราฐ) วันที่ 10-12 เม.ย.2566 ณ โรงแรมอิงโขง ติดต่อ พ.ต.ท.พิจักษณ์ พงษ์บุบผา โทร.0835655635

-อุบลราชธานี (ตำรวจน้ำโขงเจียม) วันที่ 19-21 เม.ย.2566 ณ สถานตำรวจน้ำโขงเจียม ติดต่อ ร.ต.ท.ธานี ชั้นตรา โทร.0969244942

-นครพนม (ตำรวจน้ำธาตุพนม) วันที่ 19-21 เม.ย.2566 ณ แม่โขงพาราไดซ์ ติดต่อ พ.ต.ท.เกษมสันต์ ราชโสภา โทร.0850849348

-นครพนม (ตำรวจน้ำนครพนม) วันที่ 24-26 เม.ย.2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม ติดต่อ พ.ต.ต.นวพล ขวัญทอง โทร.0864094767

-มุกดาหาร (ตำรวจน้ำมุกดาหาร) วันที่ 10-12 เม.ย.2566 ณ กองกำกับการ  10 กองบังคับการตำรวจน้ำ ติดต่อ พ.ต.ท.พงษ์พิพัฒน์ บูรณะบัญญัติ โทร.0998627648

-หนองคาย (ตำรวจน้ำหนองคาย ศรีเชียงใหม่) วันที่ 10-12 เม.ย.2566 ณ สระว่ายน้ำคณะสหวิทยากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดต่อ พ.ต.ท.อครเดชน์ ภูทอง โทร.0984982535 พ.ต.ต.ธิติพนธ์ ณ จันตา โทร.0917637189

-เลย (ตำรวจน้ำเชียงคาน) วันที่ 18-20 เม.ย.2566 ณ เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท ติดต่อ พ.ต.ต.สังวาลย์ เนตรวงษ์ โทร.0874144366


ข้อมูลจาก : กองบังคับการตำรวจน้ำ

ภาพจาก : กองบังคับการตำรวจน้ำ

ข่าวแนะนำ