TNN จริงหรือไม่! โทรศัพท์มือถือส่งคลื่นต่อสมอง ทำนอนหลับยาก

TNN

สังคม

จริงหรือไม่! โทรศัพท์มือถือส่งคลื่นต่อสมอง ทำนอนหลับยาก

จริงหรือไม่! โทรศัพท์มือถือส่งคลื่นต่อสมอง ทำนอนหลับยาก

จริงหรือไม่! โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก สถาบันประสาทวิทยาตอบชัด

วันนี้ (  8 เม.ย. 66 )จากข้อมูลสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้ก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลโดยระบุว่า โทรศัพท์ส่งผลต่อคลื่นสมอง ทำให้สภาวะก่อนนอนไม่สงบ หลับยาก ทางสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก  

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์สถาบันประสาทวิทยา  หรือโทร. 02 3069899

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยสรุปว่าการใช้โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อคลื่นสมอง หรือทำให้คลื่นสมองเปลี่ยนแปลงจนทำให้เป็นสาเหตุให้นอนหลับยาก  


ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม 

ภาพจาก : AFP 

ข่าวแนะนำ