TNN "ตรุษจีน " เปิดความหมาย "อั่งเปา" ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง

TNN

สังคม

"ตรุษจีน " เปิดความหมาย "อั่งเปา" ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง

ตรุษจีน  เปิดความหมาย อั่งเปา ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง

"ตรุษจีน" เปิดความหมาย "อั่งเปา" ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง-สิริมงคลตลอดปี

"อั่งเปา" "วันตรุษจีน" ควรใส่ซองเท่าไหร่ดี? เสริมความเฮง-สิริมงคลตลอดปี


ตรุษจีน 2567 ตรงกับวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  ซึ่งเป็น วันเที่ยว วันที่ 1 เดือน 1 ตามปฏิทินจีน 


วันตรุษจีน เป็นหนึ่งในเทศกาลที่สำคัญของชาวจีนและยังเป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุดในประเทศจีน 

อีกหนึ่งธรรมเนียมปฎิบัติที่หลายคนรอคอยนั่นคือ การให้ "อั่งเปา" ซึ่งตามความเชื่อของคนจีนไม่ได้เป็นเพียงแค่การให้เงินกับลูกหลานเท่านั้น แต่ยังสื่อไปด้วยความหมายดีๆ และความเป็นสิริมงคล


ตรุษจีน  เปิดความหมาย อั่งเปา ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง

ภาพจาก TNN ONLINE


สำหรับ อั่งเปา เป็นเงินของขวัญที่มีการให้และรับในวัฒนธรรมจีน ชื่อ อั่งเป่า ภาษาจีนหมายถึง ซองสีแดง ที่มอบให้โดยมีเงินบรรจุอยู่ด้านใน 

อั่งเปา นิยมมอบให้ในงานสำคัญของครอบครัว เช่น พิธีแต่งงาน หรือ วันตรุษจีน (วันปีใหม่ของจีน) โดยในวันตรุษจีนผู้ที่มีอายุสูงกว่าหรือทำงานมีเงินเดือนแล้ว จะเป็นคนให้อั่งเป่าแก่เด็กหรือญาติที่ยังไม่ได้ทำงานและเกษียณแล้ว

สีแดง ของซองเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความโชคดี และเงินที่บรรจุภายบางครั้งจะเป็นเลขนำโชค เช่น เลข 8 อ่านในภาษาจีนจะมีความหมายถึงความรุ่งเรือง หรือความร่ำรวย

อั่งเปา ควรเป็นเงินเท่าไหร่ถึงจะเป็นสิริมงคล

ซึ่งโดยปกติแล้ว ผู้ให้อั่งเปามักจะนิยมใส่จำนวนเงินเป็นเลขคู่ เพราะคนจีนถือว่าเลขคู่เป็นเลขมงคล  

ดังนั้นในวันสำคัญตรุษจีน จึงมักใส่จำนวนเงินอั่งเปาเป็นเลขคู่ เลข 6 กับ 8 ก็เป็นเลขที่นิยมเช่นกัน 


ตรุษจีน  เปิดความหมาย อั่งเปา ใส่ซองเท่าไหร่? เสริมความเฮง

ภาพจาก TNN ONLINE


ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ