TNN online ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565 มีวันไหนบ้าง

TNN ONLINE

สังคม

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565 มีวันไหนบ้าง

ปฏิทินวันพระ เดือนตุลาคม 2565 มีวันไหนบ้าง

"ปฏิทินวันพระ" และ "วันโกน" เดือนตุลาคม 2565 วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันไหน วันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด ตามไปเช็กได้เลย...

"ปฏิทินวันพระ" และ "วันโกน" เดือนตุลาคม 2565 วันสำคัญทางศาสนา ตรงกับวันไหน วันที่เท่าไรบ้าง สายบุญไม่ควรพลาด ตามไปเช็กได้เลย...

ปฏิทินวันโกน ตุลาคม 2565

วันโกน วันอาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 2565 ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

วันโกน วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

วันโกน วันจันทร์ ที่ 17 ตุลาคม 2565 แรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

วันโกน วันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 แรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

ปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2565

วันพระ วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2565 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

วันพระ วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล (วันออกพรรษา)

วันพระ วันอังคาร ที่ 18 ตุลาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

วันพระ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2565 แรม 14 ค่ำ เดือน 11 ปีขาล

"วันพระ" วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" ได้แก่ วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม)

โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ มีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

นอกจากนี้ วันก่อนวันพระหนึ่งวัน เรียกว่า "วันโกน" เพราะปกติในวันขึ้น 14 ค่ำปกติ ก่อนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่จะโกนผมในวันนี้.


ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง