TNN online วันนี้วันอะไร 10 กันยายน ตรงกับ “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร 10 กันยายน ตรงกับ “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”

วันนี้วันอะไร 10 กันยายน ตรงกับ “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”

รู้หรือไม่ ว่าวันนี้ หรือวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”


วันนี้วันอะไร 10 กันยายน ตรงกับ “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก”

ย้อนกลับไปในวันนี้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว (10 กันยายน 2546) องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศและกำหนดให้วันนี้เป็น “วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก” หรือ World Suicide Prevention Day โดยมีจุดประสงค์ให้ผู้คนทั่วโลกปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงการป้องกันการฆ่าตัวตาย 

และสำหรับใครที่กำลังพบเจอกับปัญหาที่จะนำไปสู่ความเครียด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุในการฆ่าตัวตาย ทั้งตัวเองและคนรอบข้าง สามารถขอความช่วยเหลือและคำปรึกษาได้ที่ 

- กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธรณสุข

- สายด่วนสุขภาพจิต1323 

- ศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ

- โครงการป้องกันผู้มีภาวะซึมเศร้า

- โครงการช่วยเหลือผู้ที่ เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

- สมาคมสะมาริตันส์   ป้องกันการฆ่าตัวตาย

ข้อมูลจาก : Wikipedia

ภาพจาก : Pexels/KatSmith

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง