TNN online วันนี้วันอะไร วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันสุนัขโลก”

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันสุนัขโลก”

วันนี้วันอะไร วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันสุนัขโลก”

ในวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันสุนัขโลก”

วันนี้วันอะไร วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับ “วันสุนัขโลก”


สำหรับสาวกทาสหมาทั้งหลาย รู้หรือไม่ว่าวันนี้ หรือวันที่ 26 สิงหาคมของทุกปี  เป็น “วันสุนัขโลก (National Dog Day)”  ซึ่งถูกกำหนดขึ้นในครั้งแรกเมื่อ 19 ปีที่แล้ว หรือในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2547 โดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ “คอลลีน เพจ (Colleen Paige)” 

จุดประสงค์หลักๆ ของวันนี้ ก็คือเพื่อเป็นการกระตุ้นการตระหนักรู้และกระตุ้นความเข้าใจเกี่ยวกับสุนัข ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนก็ควรได้รับความรักและการดูแลที่ดี

โดยในวันสุนัขแห่งชาติ ผู้คนทั่วโลกต่างมีการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบความสุขให้กับเจ้าสี่ขาตัวน้อย รวมถึงกิจกรรมเพื่อการกุศลต่างๆ เช่น กิจกรรมรณรงค์ช่วยเหลือสุนัขจรจัดไร้บ้านหรือเจ้าของ เป็นต้น

ข้อมูลจาก : www.nationaldogday.com

ภาพจาก : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง