TNN online มีไข้ ผื่นหรือตุ่มขึ้น ปวดเมื่อย เช็กอาการเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย "ฝีดาษลิง"

TNN ONLINE

สังคม

มีไข้ ผื่นหรือตุ่มขึ้น ปวดเมื่อย เช็กอาการเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย "ฝีดาษลิง"

มีไข้ ผื่นหรือตุ่มขึ้น ปวดเมื่อย เช็กอาการเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย ฝีดาษลิง

กรมการแพทย์ ออกแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษา หากผู้ป่วยที่สงสัยโรค "ฝีดาษลิง" ให้นำตัวเข้ารับการรักษาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามอาการและควบคุมสอบสวนโรค ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการเร็วสุดจะออกใน 3-4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน

กรมการแพทย์ ออกแนวทางปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษา หากผู้ป่วยที่สงสัยโรค "ฝีดาษลิง" ให้นำตัวเข้ารับการรักษาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามอาการและควบคุมสอบสวนโรค ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการเร็วสุดจะออกใน 3-4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน

วันนี้ (3 ส.ค.65) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุว่า แนวทางการรักษาและดูแลผู้ป่วย เบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยที่สงสัยโรคฝีดาษลิง ให้นำตัวเข้ารับการรักษาทันที ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามอาการและควบคุมสอบสวนโรค ซึ่งผลจากห้องปฏิบัติการเร็วสุดจะออกใน 3-4 ชั่วโมง หรือ 1 วัน

ส่วนใหญ่ของผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้เป็นแล้วหายเองไม่ต้องรับยาต้านไวรัส ดังนั้นจึงมีแนวคิดหากผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง ไม่มีโรคแทรกซ้อนอื่น ก็อาจให้กลับไปรักษาด้วยวิธี Home Isolation

กรมการแพทย์ ได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติการวินิจฉัยการดูแลรักษาและการป้องกันการติดเชื้อโรคฝีดาษลิงฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 โดยมีการระบุว่า  โรคฝีดาษลิงเป็นโรคที่อาการไม่รุนแรงหายเองได้ 

แต่จะมีอาการรุนแรงในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำและเด็กเล็ก โดยมีอัตราการตายต่ำร้อยละ 5 ระยะเวลาของโรคฝีดาษลิงประมาณ 2-4 สัปดาห์ เนื่องจากโรคฝีดาษลิงซึ่งมีรายงานพบในประเทศไทยครั้งแรกดังนั้นจึงจำเป็นต้องรับผู้ป่วยไว้รักษาทุกรายขณะที่ระยะฟักตัวของโรคอยู่ที่ 7-21 วัน

ขณะที่ "อาการฝีดาษลิง" ที่พบเริ่มจากผู้ป่วยเริ่มมีไข้ และผื่น จากตุ่มแดง ประมาณ 5-7 วันหลังรับเชื้อ และตุ่มจะเปลี่ยนเป็นตุ่มน้ำ ตุ่มหนอง และแห้งเป็นสะเก็ด ตุ่มมีจำนวนมากน้อยตามความรุนแรงของโรคและร่างกายภาวะของผู้ป่วยด้วย รวมระยะเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์

ส่วนการแพร่กระจายของเชื้อ ส่วนใหญ่ติดต่อจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ใกล้ชิด หรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย อาจมีการติดต่อทางละอองฝอยได้ โดยเฉพาะหากมีการทำหัตถการที่ทำให้เกิดละอองฝอยขนาดเล็ก

เช็กอาการเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย "ฝีดาษลิง"

สำหรับผู้ป่วยสงสัยที่จะรับไว้พิจารณาอาการ คือ "มีไข้" หรือมีประวัติมีไข้ ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองบวมโต 

หรือมีผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนังตามลำตัวอวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก หรือลักษณะของตุ่มนูน ตุ่มน้ำใส ตุ่มหนอง หรือตุ่มตกสะเก็ด โดยเป็นผื่นระยะเดียวกันทั้งตัวหรือเป็นผื่นที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาปกติ.

มีไข้ ผื่นหรือตุ่มขึ้น ปวดเมื่อย เช็กอาการเข้าข่ายผู้ป่วยต้องสงสัย ฝีดาษลิง

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง