TNN online วันนี้วันอะไร วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม

วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดของผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อประชาชน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 12 พฤษภาคมเป็น “วันพยาบาลสากล” International Nurses Day ซึ่งเป็นวันที่สภาพยาบาลระหว่างประเทศ (International of Nurses, ICN) กำหนดให้เป็นวันเฉลิมฉลองวันเกิดของ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และเป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก นอกจากนี้ยังเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่มีผลกระทบต่อประชาชน


จุดประสงค์ของวันพยาบาลสากล คืออะไร

วันพยาบาลสากลถูกกำหนดขึ้นเพื่อสดุดีคุณงามความดีของ “มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล” ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และให้คนยึดถือเอาเป็นแบบอย่าง  

นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปี


ประวัติ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล

มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เป็นหญิงสาวชาวอังกฤษ เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ.1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ครอบครัวของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกลมีฐานะ ทำให้เธอได้รับการศึกษาอย่างดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล มีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล ดังนั้นเมื่ออายุได้ 20 ปี จึงได้ขอบิดามารดาเรียนพยาบาลแต่ไม่ได้รับการอนุญาต เนื่องจากในสมัยนั้นงานพยาบาลไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควร 


อย่างไรก็ตาม เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานเสียสละเพื่อดูแลผู้คนที่เจ็บป่วย จนมีโอกาสได้ไปเยี่ยมและดูงานตามโรงพยาบาลต่าง ๆ ในทวีปยุโรป จนกระทั่งในที่สุด มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล จึงได้เข้าศึกษาอบรมวิชาพยาบาลที่ประเทศเยอรมนี 

 

ต่อมาในปี ค.ศ.1857 เกิดสงครามไครเมียขึ้น มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้อาสาสมัครไปช่วยดูแลทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม เธอเสียสละทรัพย์สินและขอเรี่ยไรจัดหาเครื่องเวชภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือทหาร อีกทั้งยังได้ออกตระเวนตรวจเยี่ยมเพื่อรักษาและให้กำลังใจทหาร จนได้รับสมญานามว่า “สุภาพสตรีแห่งดวงประทีป” (The lady of the lamp)


หลังตากที่สงครามสิ้นสุดลง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้พัฒนากิจการพยาบาลให้ก้าวหน้า จนในที่สุดได้มีผู้ร่วมกันก่อตั้งกองทุนการศึกษาสำหรับพยาบาล “ไนติงเกล” เพื่อเป็นเกียรติแก่เธอ ทำให้หลังจากนั้น มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ได้รับการยอมรับให้เป็นผู้จัดระเบียบด้านสุขภาพในกองทัพประเทศอังกฤษ และวางแผนงานด้านสุขาภิบาลในประเทศอินเดีย จนก่อตั้งโรงเรียนพยาบาลที่เป็นต้นแบบของโรงเรียนพยาบาลทั่วโลก นอกจากนี้ มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกในฐานะผู้บุกเบิกวิชาชีพการพยาบาลอีกด้วย


ขณะที่ในประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ เข้าเป็นองค์กรสมาชิกของสภาพยาบาลระหว่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2504 และเริ่มจัดกิจกรรมวันพยาบาลสากล โดยมีจุดประสงค์เพื่อสดุดี มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล บูรพาจารย์แห่งการพยาบาล 


วันนี้วันอะไร วันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคม


ที่มาข้อมูล : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ที่มาภาพ : AFP


 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง