TNN online วันนี้วันอะไร วันพี่น้องโลก ตรงกับวันที่ 10 เมษายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันพี่น้องโลก ตรงกับวันที่ 10 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันพี่น้องโลก ตรงกับวันที่ 10 เมษายน

วันพี่น้องโลก (National Siblings Day) ตรงกับวันที่ 10 เมษายนของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ความสำคัญกับพี่น้องของตัวเองให้มากขึ้นและเพื่อเฉลิมฉลองภายในครอบครัว

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 10 เมษายนเป็นวันพี่น้องโลก (National Siblings Day) ซึ่งถือกำเนิดขึ้นโดย Claudia Evart หญิงชาวอเมริกันที่สูญเสียพี่ชายและน้องสาวไปก่อนวัยอันควร เธอจึงได้ถือเอาวันที่ 10 เมษายน ซึ่งเป็นวันเกิดของน้องสาวที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นวันพี่น้องโลก เพื่อระลึกถึงพี่น้องของเธอ ทำให้ตั้งแต่นั้นมาชาวอเมริกันส่วนใหญ่จึงได้รู้จักวันพี่น้องโลก (National Siblings Day) ขณะที่ในปัจจุบัน ประเทศอินเดีย ออสเตรเลีย และญี่ปุ่น รวมทั้งสหราชอาณาจักรก็เริ่มให้ความสำคัญกับวันนี้ด้วยเช่นกัน


จุดประสงค์ของวันพี่น้องโลก คืออะไร 

วันพี่น้องโลก เป็นวันที่สร้างขึ้นเพื่อต้องการให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องตัวเองให้มากขึ้น โดยในวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมสังสรรค์ภายในครอบครัว มอบของขวัญ และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกันวันนี้วันอะไร วันพี่น้องโลก ตรงกับวันที่ 10 เมษายน


ที่มาข้อมูล : awarenessdays

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง