TNN online วันนี้วันอะไร วันภาพยนตร์ ตรงกับวันที่ 4 เมษายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันภาพยนตร์ ตรงกับวันที่ 4 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันภาพยนตร์ ตรงกับวันที่ 4 เมษายน

วันภาพยนตร์แห่งชาติตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯได้พระราชทานขึ้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาพยนตร์ไทย

วันภาพยนตร์แห่งชาติ หรือ วันหนังไทย ตรงกับวันที่ 4 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้วันนี้เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติ โดยเดิมสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งในอดีตได้มีการจัดการประกวดประกาศผลภาพยนตร์แห่งชาติและจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อหนังไทย แต่ต่อมาได้ย้ายประกาศผลภาพยนตร์มาอยู่ในช่วงเดือนมกราคม


ภาพยนตร์ คือ ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพเรียงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ใช้หลักการที่เรียกว่าการเห็นภาพติดตา และเมื่อนำเอาภาพนิ่งเหล่านั้นมาฉายดูทีละภาพด้วยอัตราความเร็วในการฉายต่อภาพเท่า ๆ กันตามที่สายตาคนเราจะยังคงรักษาภาพไว้ที่เรติน่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ประมาณ 1 ส่วน 3 วินาที ถ้าหากภายในระยะเวลาดังกล่าวมีอีกภาพแทรกเข้ามาแทนที่ สมองของคนจะทำการเชื่อมโยงสองภาพเข้าด้วยกัน และจะทำหน้าที่ดังกล่าวต่อไปเรื่อย ๆ หากมีภาพต่อไปปรากฏในเวลาใกล้เคียงกัน ปัจจุบันความเร็วที่ใช้ในการถ่ายทำคือ 24 เฟรม ต่อ 1 วินาที


ต่อมาได้มีการพัฒนาภาพยนตร์เป็นสามมิติ โดยให้ผู้ชมสวมใส่แว่นตาพิเศษเพื่อให้ได้อรรถรสในการชม ภาพที่เห็นมีมิติความลึกสมจริง ซึ่งในปี พ.ศ. 2495 ภาพยนตร์อเมริกันเรื่อง Bwana Evil เป็นภาพยนตร์สามมิติเรื่องแรกที่สร้างขึ้น


ภาพยนตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

ผู้ที่คิดประดิษฐ์ต้นแบบของภาพยนตร์คือ โทมัส แอลวา เอดิสัน (Thomas Alva Adison) และ วิลเลียม เคนเนดี้ ดิคสัน (William kenady dickson) โดยเรียกว่า Kinetoscope มีลักษณะเป็นตู้สูงประมาณ 4 ฟุต ซึ่งมักเรียกชื่อว่าถ้ำมอง เพราะมีลักษณะการดูผ่านช่องเล็ก ๆ ดูได้ที่ละคน ซึ่งภายในมีฟิล์มภาพยนตร์ถ่ายด้วยกล้องคิเนโตกราฟที่เอดิสันประดิษฐ์ขึ้นเอง โดยมีฟิล์มยาวประมาณ 50 ฟุตวางพาดไปมาเคลื่อนที่เป็นวงรอบ ผ่านช่องที่มีแว่นขยายกับหลอดไฟฟ้าด้วยความเร็ว 48 ภาพต่อวินาที ต่อมาลดลงเหลือ 16 ภาพต่อวินาที


ต่อมา พี่น้องตระกูลลูมิแอร์ชาวฝรั่งเศสได้พัฒนาภาพยนตร์ถ้ำมองของเอดิสันให้สามารถฉายขึ้นจอขนาดใหญ่และดูได้พร้อมกันหลายคน ซึ่งเรียกเครื่องฉายภาพยนตร์แบบนี้ว่า Cinematograph จึงทำให้ภาพยนตร์ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2438 และได้นำออกมาฉายตามเมืองใหญ่ ๆ ทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2439 เป็นต้นมา และใช้คำว่า Cinema เรียกเกี่ยวกับภาพยนตร์มาถึงปัจจุบัน


วันนี้วันอะไร วันภาพยนตร์ ตรงกับวันที่ 4 เมษายน


ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง