TNN online อย่าลืมชม ‘ราหูอมจันทร์’ อวดโฉมรับวันวิสาขบูชา

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่าลืมชม ‘ราหูอมจันทร์’ อวดโฉมรับวันวิสาขบูชา

อย่าลืมชม ‘ราหูอมจันทร์’ อวดโฉมรับวันวิสาขบูชา

คนไทยอย่าลืมชมปรากฏการณ์ ‘ราหูอมจันทร์’ หรือ ‘จันทรุปราคา’ อวดโฉมบนฟากฟ้าคืนวันวิสาขบูชา

วันนี้ ( 23 .. 64 )สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้เชิญชวนคนไทยชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ จันทรุปราคา หรือถ้าหากเรียกตามความเชื่อของคนไทยว่า ราหูอมจันทร์ โดย ค่ำวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าประเทศไทยเวลา 18:38-19:52 ดวงจันทร์เต็มดวงจะปรากฏเว้าแหว่ง สังเกตได้ด้วยตาเปล่าทั่วประเทศ 

ดวงจันทร์เริ่มเข้าสู่เงามัวของโลกตั้งแต่เวลา 15:47 จากนั้นค่อย  เคลื่อนเข้าสู่เงามืดของโลก เกิดเป็นจันทรุปราคาบางส่วนในเวลา 16:44 และเข้าสู่จันทรุปราคาเต็มดวงตั้งแต่เวลา 18:11-18:25 แต่ในวันดังกล่าว ในประเทศไทยดวงจันทร์จะโผล่พ้นจากขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:38 ทำให้ผู้สังเกตในไทยมีโอกาสมองเห็นเป็นเพียง จันทรุปราคาบางส่วน เท่านั้น

อย่าลืมชม ‘ราหูอมจันทร์’ อวดโฉมรับวันวิสาขบูชา

ผู้สนใจสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่าในทุกภูมิภาคของประเทศ บริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 18:38 เป็นต้นไป จะมองเห็นดวงจันทร์ปรากฏเว้าแหว่งบางส่วนและค่อย  ออกจากเงามืดของโลก จนกระทั่งเข้าสู่เงามัวหมดทั้งดวงในเวลา 19:52 เปลี่ยนเป็นจันทรุปราคาเงามัวที่สังเกตได้ยาก เนื่องจากความสว่างของดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และสุดท้ายดวงจันทร์จะพ้นจากเงามัวของโลกเวลา 20:49 ถือว่าสิ้นสุดปรากฏการณ์จันทรุปราคาในครั้งนี้โดยสมบูรณ์

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา หรือ ราหูอมจันทร์  เกิดจากดวงอาทิตย์ โลก และดวงจันทร์ โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน มีโลกอยู่กลางระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ และเป็นจังหวะที่ดวงจันทร์โคจรผ่านเข้าไปในเงาของโลก ทำให้ผู้สังเกตบนโลกฝั่งกลางคืน ในพื้นที่กว่าครึ่งโลกสามารถมองเห็นดวงจันทร์เว้าแหว่งหายไปในเงามืดแล้วโผล่กลับออกมาอีกครั้ง โดยจะเกิดขึ้นเฉพาะในคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ หรือคืนวันดวงจันทร์เต็มดวงเท่านั้น เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง บางปีอาจมีได้มากถึง 5 ครั้ง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง