วันนี้ ‘วันครีษมายัน’ ดวงอาทิตย์อยู่บนฟากฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง!

TNN ONLINE

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันนี้ ‘วันครีษมายัน’ ดวงอาทิตย์อยู่บนฟากฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง!

วันนี้  ‘วันครีษมายัน’ ดวงอาทิตย์อยู่บนฟากฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง!

วันนี้ วันครีษมายัน กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์อยู่บนฟ้าเกือบ 13 ชั่วโมง แถมเกิด สุริยุปราคา พร้อมกันด้วย

วันนี้ ( 21 มิ.. 63 )นายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ระบุว่า จะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคา เหนือท้องฟ้าช่วงเวลาประมาณ 13.00-16.10 . ซึ่งสังเกตได้ทั่วประเทศ


นอกจากนี้ยังตรงกับวันครีษมายัน ซึ่งเป็นเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดทั้งนี้ วันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05.51 . และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.47 . รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที


เกาะติดข่าวที่นี่
website: www.TNNThailand.com
facebook : TNNThailand
facebook live : TNN Live
twitter : @TNNThailand
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNThailand
Instagram : @tnn_online
TIKTOK : @tnnonline