ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์

วันนี้ (10 ส.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายกิเยร์โม ลัสโซ เมนโดซา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ กรุงกีโต

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเอกวาดอร์

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง