ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย

TNN ONLINE

ข่าวในพระราชสํานัก

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ในหลวง ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐบัลแกเรีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

วันนี้ (3 มี.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 3 มีนาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายรูเมน ราเดฟ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลแกเรีย กรุงโซเฟีย

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลแกเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐบัลแกเรีย

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงร่วมมือกัน อย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับไมตรีจิต มิตรภาพให้แน่นแฟ้น และขยายความร่วมมือในกิจการหลากหลายด้าน ให้กว้างขวางออกไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง