TNN online นายกฯสั่งทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

TNN ONLINE

การเมือง

นายกฯสั่งทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

นายกฯสั่งทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

นายกฯสั่งทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือ-เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย และติดตามอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (8ต.ค.64) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนมีพายุดีเปรสชันบริเวณจีนใต้ตอนบน ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “ไลออนร็อก” มีศูนย์กลางอยู่ประมาณ 600 กิโลเมตร ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองวิญ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีความเร็วลมใกล้เคียงกับศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนได้ในช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนัก คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่อนสูง 2-3 เมตรนั้น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือประประชาชนและติดตามอย่างใกล้ชิดแล้ว ไม่ว่าจะเป็น กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ และให้ติดตามข่าวสารจากราชการอย่างใกล้ชิด

ซึ่งนอกจากนายกฯ จะลงพื้นที่ด้วยตัวเองแล้ว ยังมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างๆ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยส่วนมาตรการเยียวยาหลังน้ำท่วม หรือในช่วงน้ำท่วมนั้น รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนมากมาย โดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาต่างๆ รวมไปถึงมาตรการผ่านธนาคารของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลาม ก็มีมาตรการในเรื่องของช่วยเหลือประชาชนในน้ำท่วม โดยเฉพาะเรื่องการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำนานหลายเดือน และมีการพักชำระหนี้นานถึง 12 เดือนด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง