TNN online ด่วน! ครม.ไฟเขียวตั้ง 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

ด่วน! ครม.ไฟเขียวตั้ง 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

ด่วน! ครม.ไฟเขียวตั้ง 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่

มติครม.แต่งตั้ง 'สุทธิพงษ์ จุลเจริญ' นั่งปลัดมหาดไทยคนใหม่ โยก 'ณรงค์ศักดิ์' ผู้ว่าฯหมูป่า เป็นผู้ว่าฯปทุมธานี

วันนี้ (3ส.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย (มท.) รวม 28 ตำแหน่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเป็นวาระจร ประกอบด้วย

1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย

2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

7. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

8. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

9. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

11. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

12. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

13. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

15. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

17. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

20. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

21. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

22. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

24. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

26. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

28. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง