ศบค.ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 ก.ค.64

TNN ONLINE

การเมือง

ศบค.ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 ก.ค.64

ศบค.ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน สิ้นสุด 31 ก.ค.64

ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ไฟเขียวต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อีก 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึง 31 ก.ค.64 เพื่อให้สามารถติดตาม กำกับดูแลกิจการและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

วันนี้ (21 พ.ค.64) เวลา 12.30 น. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. เป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบขยายระยะเวลาการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร คราวที่ 12 ตามข้อเสนอของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ออกอีก 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 กรกฎาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตาม กำกับดูแลกิจการและกิจกรรมต่างๆ ในการดำเนินมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วเท่าทันต่อสถานการณ์ หากเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่