TNN online เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 แจกคนละ 3,000 บาท

TNN ONLINE

การเมือง

เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 แจกคนละ 3,000 บาท

เคาะแล้ว! มติครม.ไฟเขียว คนละครึ่งเฟส 3 แจกคนละ 3,000 บาท

เคาะแล้ว! ที่ประชุมครม.ไฟเขียวมาตรการเงินเยียวยา คนละครึ่งเฟส 3 วงเงินคนละ 3,000 บาท

วันนี้ (5พ.ค.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากคำสั่งเพื่อระงับยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการ “คนละครึ่งเฟส 3” 

ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ให้สิทธิใช้จ่ายที่รัฐจะสมทบได้วันละไม่เกิน 150 บาท วงเงินคนละ 3,000 บาท ระยะเวลาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง