TNN online ประมวลภาพ ชัชชาติ ลุยหาเสียงตลาดคลองเตย ย้ำแนวทางพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแขวง ลดภาระผู้ปกครอง-ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

TNN ONLINE

การเมือง

ประมวลภาพ ชัชชาติ ลุยหาเสียงตลาดคลองเตย ย้ำแนวทางพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแขวง ลดภาระผู้ปกครอง-ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

ประมวลภาพ ชัชชาติ ลุยหาเสียงตลาดคลองเตย ย้ำแนวทางพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกแขวง ลดภาระผู้ปกครอง-ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองเตยซึ่งเริ่มต้นเดินตั้งแต่เช้าที่ตลาดคลองเตยร่วมกับ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปรวมทั้งผู้นำชุมชนคลองเตย พร้อมย้ำนโยบายในการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียจากต้นทาง โดยเริ่มต้นจากตลาดในพื้นที่ กทม.

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทมลงพื้นที่หาเสียงเขตคลองเตยซึ่งเริ่มต้นเดินตั้งแต่เช้าที่ตลาดคลองเตยร่วมกับ ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีปรวมทั้งผู้นำชุมชนคลองเตย พร้อมย้ำนโยบายในการจัดการขยะและบำบัดน้ำเสียจากต้นทาง โดยเริ่มต้นจากตลาดในพื้นที่ กทมจากนั้นเดินทางต่อไปยังชุมชนบล็อค 6 มูลนิธิดวงประทีป เพื่อรับฟังความต้องการของชาวชุมชน ครู ผู้ปกครองที่โรงเรียนอนุบาลดวงประทีปด้านที่อยู่อาศัยและศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนที่มีจำนวนไม่เพียงพอชัชชาติ กล่าวว่า จากนโยบายรายเขตของทีมเพื่อนชัชชาติ พบว่าเขตคลองเตยมีปัญหาสำคัญเรื่องการสนับสนุนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน เช่น ครูพี่เลี้ยงขาดสวัสดิการและมีรายได้ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ขาดกำลังใจในการทำงาน ค่าอาหารของเด็กอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น กทมต้องเข้ามาดูแลและสนับสนุนศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนอย่างเพียงพอ พร้อมเสนอนโยบายพัฒนาศูนย์เด็กอ่อนและศูนย์เด็กเล็กใกล้ชุมชนและแหล่งงาน เพิ่มบุคลากรและจัดการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความสามารถเพื่อให้มีขีดความสามารถในการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงปรับค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับค่าครองชีพและสอดคล้องกับค่าตอบแทนของตลาด เพิ่มค่าอาหารสำหรับเด็กอ่อนให้เป็น 40 บาทต่อวัน เพื่อให้ศูนย์เด็กอ่อนมีศักยภาพในการดูแลเด็กมากยิ่งขึ้น(เมื่อวันที่ 4 ..65)


ภาพโดยธนาชัย ประมาณพาณิชย์


อัลบัมรูปภาพ 28ภาพ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง