TNN online ข่าวดี! ครม.ให้ส่วนลดค่า Ft บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

TNN ONLINE

การเมือง

ข่าวดี! ครม.ให้ส่วนลดค่า Ft บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ข่าวดี! ครม.ให้ส่วนลดค่า Ft บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก

ครม.ปรับมาตรการลดภาระค่าครองชีพประชาชนด้านพลังงาน ให้ส่วนลดค่า Ft บ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ระยะเวลา 4 เดือน

วันนี้ (19 เม.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม เห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียดในมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากสถานการณ์ราคาพลังงาน อันเนื่องจากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ดังนี้

การปรับปรุงถ้อยคำมาตรการลดภาระค่าครองชีพของปะชาชน โดยการให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) ให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน                  

- จากเดิมที่ให้ส่วนลดแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ปรับเป็นโดยให้ส่วนลดอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและประเภทกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 ซึ่งจะทำให้มาตรการมีความชัดเจนและเป็นการช่วยเหลือแบบมุ่งเป้า 


ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ