ทหารพรานจัดหมอลุยน้ำช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

TNN ONLINE

ภูมิภาค

ทหารพรานจัดหมอลุยน้ำช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทหารพรานจัดหมอลุยน้ำช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ทหารพราน 48 จัดหมอเดินเท้าสานใจ เข้าช่วยชาวบ้าน สำรวจและบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัย ให้กับประชาชนในพื้นที่ ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล เพราะเราคือพี่น้องกัน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 พ.อ.เอกพล เลขนอก ผบ.ฉก.ทพ.48 มอบหมายให้ ฝกร.ฯ ชป.กร.หญิง ฉก.ทพ.48 ตอนเสนารักษ์ และ ชป.กร. ร้อย ทพ.4808 ลงพื้นที่หมอเดินเท้า เข้าเยี่ยมชาวบ้าน บ.บาโงดุดง และพื้นที่ บ.โคก เพื่อสำรวจความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งแจกเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน ให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ยา และการปฏิบัติตนในช่วงหน้าฝน
ปัญหาอุทกภัย หรือ น้ำท่วมนั้น เป็นปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ล้วนประสบในช่วงหน้าฝนของทุกๆปี เป็นปัญหาน้ำที่ท่วมขังเป็นเวลานาน เนื่องจากบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ และเป็นทางน้ำไหลผ่าน จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมและกระทบไปถึงปัญหาต่างๆ ในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ การสัญจรไปมา รวมไปถึงปัญหาของการอุปโภค บริโภค และปัญหาทางด้านของสุขภาพ และโรคต่างๆที่มากับน้ำในช่วงหน้าฝน ฉก.ทพ.48 เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ ฝกร.ฯ ชป.กร.หญิง พร้อมทั้ง จนท.ตอนเสนารักษ์ และ ชป.กร. ร้อย ทพ.4808 ลงพื้นที่แจกเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ยาและการปฏิบัติตัวในช่วงหน้าฝน เพื่อเป็นการดูแลปัญหาสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่


อุทกภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีน้ำเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ำท่วม น้ำป่า หรืออื่น ๆ โดยปกติ อุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งทำให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจาก พายุ หมุนเขตร้อนลมมรสุมมีกำลังแรง ร่องความกดอากาศต่ำมีกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน แผ่นดินไหว เขื่อนพัง ทำให้เกิดอุทกภัยได้เสมอ ปัญหาอุทกภัย เป็นปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ ที่ทำได้เพียงแค่ระวัง ป้องกัน และเตรียมตัวในการรับมือ เป็นภัยทางธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
เกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE