วิกฤตน้ำโขงแห้งหนักสุดรอบ 100 ปี

TNN ONLINE

ภูมิภาค

วิกฤตน้ำโขงแห้งหนักสุดรอบ 100 ปี

วิกฤตน้ำโขงแห้งหนักสุดรอบ 100 ปี

น้ำโขงวิกฤตแห้งขอด หาดทรายโผล่ยาวเป็นกิโล กระทบเดินเรือ ทำเกษตร ชาวบ้านเผยหนักสุดรอบ 100 ปี เชื่อสัญญาณอันตราย เสี่ยงระบบนิเวศน์พัง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ จ.นครพนม ในช่วงนี้ไม่เพียงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว แต่ยังได้รับผลกระทบจากภัยแล้งวิกฤต เนื่องจากระดับน้ำโขงในพื้นที่ลดลงต่อเนื่อง ล่าสุด อยู่ที่ระดับประมาณ 1.50 เมตร ส่งผลให้แม่น้ำโขงบางจุดในพื้นที่ อ.เมืองนครพนม เกิดหาดทราย สันดอนทรายกลางแม่น้ำโขง เป็นพื้นที่กว้าง ซึ่งในปีนี้ระดับน้ำโขงแห้งขอดหนักสุด ในรอบเกือบ 100 ปี ผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนสะสมต่ำกว่าทุกปี บวกกับผลกระทบจากกั้นเขื่อนแม่น้ำโขงของประเทศจีน ทำให้ระดับน้ำโขงผิดธรรมชาติ และมีปริมาณต่ำกว่าทุกปี บางจุดเกิดสันดอนทรายกว่างยาวกว่า 1 กิโลเมตร กระทบการเดินเรือหาปลา ของชาวบ้าน ต้องเดินเรืออ้อมหาดทราย เป็นระยะทางหลายกิโลเมตร

อีกทั้งระดับน้ำตามลำน้ำสาขา เริ่มแห้งขอด กระทบชาวบ้าน บางพื้นที่ ทำเกษตรริมแม่น้ำโขง ต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย ในการวางท่อสูบน้ำ ทำการเกษตรระยะทางไกลขึ้น ส่งผลเพิ่มต้นทุน และมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบหนัก หากระดับน้ำโขงลดต่อเนื่อง โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ระบุว่า ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่เคยพบมาก่อน ระยะยาวเสี่ยงกระทบอาชีพการเกษตร รวมไปถึงระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำโขง ที่สำคัญยังเสี่ยงต่อปัญหาปลาน้ำโขงสูญพันธ์

นางนวลยงค์ สำรองพันธุ์ อายุ 67 ปี เกษตรกรบ้านดอนนางหงส์ท่า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ระบุว่า ปีนี้เป็นปีที่น้ำโขงแห้งมากที่สุด ซึ่งปกติช่วงเดือนตุลาคมอย่างน้อยระดับน้ำโขงจะเหลือประมาณ 1-2 เมตร แต่ปีนี้ระดับน้ำโขงแห้งขอดเหลือน้ำไม่ถึงเมตร ต้องใช้ท่อส่งน้ำที่มีความยาวท่อนละ 4 เมตร จำนวน 5-6 ท่อน เพื่อสูบน้ำขึ้นมาใช้ จากเดิมใช้เพียง 2-3 ท่อน ต้องเพิ่มภาระต้นทุนค่าใช้จ่าย บางพื้นที่อยู่ติดกับลำน้ำสาขาไม่สามารถทำการเกษตรได้ เนื่องจากลำน้ำสาขาแห้งขอด

นอกจากนี้การเดินเรือหาปลา ยังได้รับผลกระทบเดือดร้อน ต้องเดินเรืออ้อมหาดทรายออกไปหาปลา ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่มีความกังวล เชื่อว่าในอนาคตจะส่งผลกระทบหนักต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวบ้าน เนื่องจากระบบนิเวศน์จะถูกทำลาย