TNN online เทศบาลเมืองอ่างศิลา-สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ติดตั้งCCTVป้องปรามอาชญากรรม

TNN ONLINE

ภูมิภาค

เทศบาลเมืองอ่างศิลา-สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ติดตั้งCCTVป้องปรามอาชญากรรม

เทศบาลเมืองอ่างศิลา-สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ติดตั้งCCTVป้องปรามอาชญากรรม

เทศบาลเมืองอ่างศิลาจับมือ สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ชลบุรี จัดงบประมาณติดตั้ง CCTV เต็มที่ป้องปรามอาชญากรรม

เมื่อเร็วๆนี้ เทศบาลเมืองอ่างศิลา นำโดยนายวินัย พ้นภัยพาล นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลานำทีมรองนายกเทศมนตรี ประกอบด้วย นายพงษ์พันธ์ เกิดอ้น นายสุทธิ กลมกล่อม นางสังวรณ์ กระชั้น และนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองอ่างศิลา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันอาชญากรรม การจัดการจราจร การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ร่วมกับ พ.ต.อ.ชนะไชย เกษมวงศ์  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสม็ด พ.ต.อ.พัฒนา รอบรู้ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนสุข พร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ด้านการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและด้านอื่นๆ เพื่อการบริการประชาชน และติดตามความคืบหน้าในการติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ ตามโครงการตาสัปปะรดลดปัญหาอาชญากรรม

นายวินัย กล่าวว่า เทศบาลเมืองอ่างศิลา มีนโยบายเร่งด่วนที่จะร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรทั้ง 2 แห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทุกรูปแบบ รวมตลอดถึง การจัดการด้านจราจร การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มที่  และยังได้จัดสรรงบประมาณ เกือบ 25 ล้านบาทติดตั้ง CCTV ในพื้นที่ทั้ง 18 ตารางกิโลเมตร ตามโครงการตาสัปปะรด ลดปัญหาอาชญากรรม เป็นหูเป็นตา ในพื้นที่ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าจะใช้งานได้เร็วๆนี้

ด้าน พ.ต.อ.ชนะไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า นับเป็นความร่วมมือที่สำคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา ซึ่งในวันข้างหน้า จะร่วมกันจัดชุดระงับเหตุเคลื่อนที่เร็ว ตั้งศูนย์ให้บริการร่วมกันกับเทศบาลเมืองอ่างศิลา ต่อไป

ขณะที่ นายมนูญ กล่าวเสริมว่า นายกเทศมนตรีเมืองอ่างศิลา ยังมอบหมายให้ขยายกรอบความร่วมมือด้านอื่นๆ เพิ่มขึ้น อาทิการจัดตั้งศูนย์ CCTV ตามโครงการตาสัปปะรด เพื่อลดปัญหาอาชญากรรมและอื่นๆ อาสาจราจร ในพื้น ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานนี้เพื่อประโยชน์ของประชาชน


เทศบาลเมืองอ่างศิลา-สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ติดตั้งCCTVป้องปรามอาชญากรรม ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

 

เทศบาลเมืองอ่างศิลา-สภ.แสนสุข-สภ.เสม็ด ติดตั้งCCTVป้องปรามอาชญากรรม ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

 


ข้อมูลจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ภาพจาก เทศบาลเมืองอ่างศิลา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง