TNN สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

TNN

ไลฟ์สไตล์

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสร้างความนิยมในผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็น Soft Power บนเวทีโลก ด้วยการออกนำผลิตภัณฑ์ “ไอคอนคราฟต์” (ICONCRAFT) ร่วมออกบูธในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567”

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ สนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่มุ่งสร้างความนิยมในผลิตภัณฑ์และสินค้าไทยให้ก้าวสู่การเป็น Soft Power บนเวทีโลก ด้วยการออกนำผลิตภัณฑ์ “ไอคอนคราฟต์” (ICONCRAFT) ร่วมออกบูธในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42 ประจำปี 2567”  

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธ โดยมีนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และนางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นางอุสรา ยงปิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ให้การต้อนรับ ณ ฮอลล์ 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2567  โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

สยามพิวรรธน์ เปิดไอคอนคราฟต์เพื่อเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่รวมผลงานจากช่างฝีมือไทยทั่วประเทศและเชิดชูภูมิปัญญาไทยในมุมมองใหม่ ไอคอนคราฟต์จึงเป็นเสมือนประตูแห่งโอกาสให้กับช่างฝีมือและผู้ประกอบการรายย่อยมากกว่า 800 รายจากทั่วทุกภูมิภาคของไทยได้ก้าวสู่การทำธุรกิจแบบโมเดิร์น เทรด ส่งเสริมให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงบนเวทีโลก สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

สยามพิวรรธน์ร่วมออกบูธ “ไอคอนคราฟต์” ในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2567 ขานรับนโยบายรัฐ สนับสนุนสินค้าไทย สร้างโอกาสให้ SME

ข่าวแนะนำ