TNN online (คลิป) เงินเฟ้อ ตัวการป่วนการลงทุนโลก ลงทุนอะไรให้ชนะเงินเฟ้อ?

TNN ONLINE

LH Bank Advisory

(คลิป) เงินเฟ้อ ตัวการป่วนการลงทุนโลก ลงทุนอะไรให้ชนะเงินเฟ้อ?

(คลิป) เงินเฟ้อ ตัวการป่วนการลงทุนโลก ลงทุนอะไรให้ชนะเงินเฟ้อ?

สัปดาห์นี้เรามาดูว่า เรื่องเงินเฟ้อกันบ้าง ตอนนี้หลายฝ่ายมีความกังวลว่าโลกอาจเข้าสู่ภาวะ Stagflation หรือการที่เศรษฐกิจชะลอตัว หรือหดตัว ควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง จากราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งไม่เพียงท้าทายรัฐบาลประเทศต่างๆ แต่ยังเป็นความท้าทายสำหรับนักลงทุนที่จะหากลยุทธ์ลงทุนให้ชนะความเสี่ยงเหล่านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง