TNN online บ้านล้านหลังเฟส 3 มีเงื่อนไขยังไงเช็คเลย

TNN ONLINE

InfoGraphic

บ้านล้านหลังเฟส 3 มีเงื่อนไขยังไงเช็คเลย

บ้านล้านหลังเฟส 3 มีเงื่อนไขยังไงเช็คเลย

เงื่อนไข โครงการบ้านล้านหลังเฟส 3 วงเงินกู้เท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดไม่เกินกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน เช็กเลย

บ้านล้านหลังเฟส 3 มีเงื่อนไขยังไงเช็คเลย

เปิดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข  "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3" หลัง ครม.ไฟเขียว วงเงินกู้เท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดไม่เกินกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน เช็กเลยที่นี่

การจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่ของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง จึงอยากขอให้การดำเนินโครงการ ฯ มีการกระจายตัวทั้งในเขตเมือง และตามเส้นทางคมนาคม รถไฟฟ้า หรือ รถไฟรางคู่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของชุมชน และเขตเศรษฐกิจด้วย